Adreswijziging aangeven (zonder eID)

Reeds verhuisd?
Ga je bij iemand wonen?
Ga je bij iemand wonen, vul dan eerst het vakje van het gezinshoofd in. Klik daarna op ja en voeg je eigen gegevens in bij Betrokken persoon 2
Gegevens van de nieuwe verblijfplaats
Vul dit formulier pas in wanneer je effectief verhuisd bent.
Pen enkele momenten neer waarop de wijkagent een bezoek zou kunenn brengen doorheen de week.
Gegevens van het gezinshoofd
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 2
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 3
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 4
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 5
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 6
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 7
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 8
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 9
Wonen er nog andere mensen met jou op dit adres?
Betrokken persoon 10