Algemene info over het Coronavirus COVID-19

Voor alle info over dit virus, vragen en antwoorden kan je terecht op

https://www.info-coronavirus.be/nl/
0800 14 689

Also in other languages/Aussi dans d'autres langues/Auch in anderen Sprachen/También en otros idiomas/ أيضا بلغات أخرى
https://www.info-coronavirus.be/en/translation


Vanaf wanneer treden alle maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 in werking?

Vanaf 18 maart 12.00 uur tot en met 19 april 2020 zijn de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.
De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet. Er komen boetes voor wie de nieuwe regels niet respecteert: zowel voor wie zich niet aan het samenscholingsverbod (gezin + 1 extra persoon is het maximum) houdt, als voor bedrijven die de regels niet respecteren. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes

Onthou volgende zaken!

  • Burgers mogen hun woning enkel verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg voedingswinkel, apotheek, post- of bankautomaat of tankstation, om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.
  • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.
  • Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in) met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
  • De social distance (minimum 1.5 meter) tussen personen wordt behouden in alle omstandigheden!
  • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden!
  • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.

Energiemaatregelen

  • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.
  • Indien de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.
  • Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

 

Overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen

 

HulplijnWebsiteContact
Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster)

0800 14 689
Bereikbaar van 8 tot 20 uur.

e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen (opent in nieuw venster)0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken voor Belgen in het buitenland

 02 501 4000
Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf (opent in nieuw venster)0800 20 555
Vragen van culturele organisaties: departement CJM 02 534 18 24
Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's (opent in nieuw venster)02 553 27 46
Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders (opent in nieuw venster)Contacteer de school.
Nationaal crisiscentrumBE-alert (opent in nieuw venster)Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert.