Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze: aanvraagformulier

Dit zijn ambulante activiteiten waarbij de handelaar zich regelmatig langs een vooraf bepaald traject verplaatst met verschillende verkooppunten. Er mag enkel gestopt worden om te verkopen op uitnodiging van de klant. Het gaat hier bijvoorbeeld om een ijsventer,…

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van dit formulier.

Heb je problemen met het digitaal formulier? Download de pdf-versie en bezorg ze ons ingevuld via economie.toerisme@lievegem.be

  • Huidige Gegevens contactpersoon en onderneming
  • Gegevens van de ambulante activiteit op rondtrekkende wijze
  • Bij aanvraag in te dienen documenten
  • Verzenden
  • Voltooid