Jeugdraad

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 

Stel je kandidaat

Deadline 07.04.2019

De jeugdraad is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het jeugdbeleid van de gemeente Lievegem. 

Daarnaast zet de jeugdraad ook zijn schouders onder een aantal evenementen voor jongeren.

 

De statuten van de jeugdraad kan je hier terugvinden
Het huishoudelijk reglement vind je hier.