Lokaal overleg Kinderopvang

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) adviseert het gemeentebestuur bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en geeft raad bij de uitbouw van opvangvoorzieningen.