Sportraad

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 

 

De sportraad heeft tot doel de sportbeoefening te stimuleren. De raad geeft advies aan het gemeentebestuur inzake sportbeleid