Bibliotheekcommissie

Deze commissie adviseert in functie van een goed en degelijk bibliotheekbeleid en ontwikkelt ook een beleidsplan.

Voor de bibliotheek is er geen politieke vertegenwoordiging in het beheersorgaan