GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals vb. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma.
 
Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Samenstelling

Deskundigen

 • Florence Leroy
 • Pieter Vansteeger
 • Inge Buyse
 • Julie D'Aubioul
 • Isabelle Verwilst
 • Lise Standaert
 • Valerie Vandaele
 • Sam De Decker
 • Caroline Haegeman (plaatsvervangend)
 • Bram Seghers (plaatsvervangend)
 • Rudi Van Renterghem (plaatsvervangend)
 • Ronny Coopman (plaatsvervangend)
 • Marc Servaes (plaatsvervangend)
 • Antoon Vercruysse (plaatsvervangend)
 • Luc Lampaert (plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen werkgevers

 • Ronny Claeys (VOKA)
 • Katrien Moens (VOKA - plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen werknemers

 • Johan Van Waeleghem (ACV)
 • Marie-Jeanne De Pauw (ACV - plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen handelaars

 • Luc Latomme (Lievo)
 • Karoline Beké (LVZ - plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen milieu en natuur

 • Marc Geens (Natuurpunt alle afdelingen en Velt)
 • Paul Vandenbossche (Natuurpunt alle afdelingen en Velt - plaatsvervangend)

Maatschappelijke geledingen landbouw

 • Katrien Goossens (KVLV Agra Lovendegem)
 • Marc Herteleer (Bedrijfsgilde Zomergem - plaatsvervangend)

Vertegenwoordiging politieke fracties

 • Walter De Muynck (N-VA)
 • Reggy Dekeyser (CD&V)
 • Werner De Wael (Groen)
 • Matthieu Rammant (Open VLD)
 • José Luis Dopazo Dacosta (Vooruit)
GR 27.03.2019 Installatie Gecoro - goedkeuring

Verslagen

2021
30.03.2021 verslag

2020
28.05.2020 verslag

2019
12.11.2019 verslag
04.09.2019 verslag