GEMINA

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, afgekort GEMINA, heeft tot doel om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Adelin Van De Walle (onafhankelijk)
 • Andreas Demey (Natuurpunt Lovendegem)
 • Antoine Aerens (WBE Langs de Hoge Kale)
 • Antoon Vercruysse (onafhankelijk)
 • Carlos De Cuyper (Watering De Burggravenstroom)
 • Danny Vander Beken (Natuurpunt Zomergem)
 • Dany Parrein (vertegenwoordiger van de ouderenadviesraad)
 • Davy Boelens (WBE Moerstuiver-Damkeuken)
 • Eric De Clerck (onafhankelijk)
 • Eddy Poelman (Natuurpunt Waarschoot)
 • Eveline Matthys (Ouderkring GBS Lovendegem)
 • Fons Standaert (Natuurpunt Waarschoot)
 • Francis Clincke (Bedrijfsgilde Zomergem)
 • Frank Bauwens (onafhankelijk)
 • Hans Nauwynck (Natuurpunt Zomergem)
 • Heidi Colman (Schoolgemeenschap De Groeve)
 • Jean-Pierre De Smet (vertegenwoordiger van de kringloopkrachten)
 • Jean-Pierre Nicaise (Natuurpunt Lovendegem)
 • José Luis Dopazo Dacosta (ABVV)
 • Germain De Wispelaere (ACV)
 • Katrien De Muynck (onafhankelijk)
 • Katrien Goossens (onafhankelijk)
 • Koen Spincemaille (ACLVB)
 • Koen Van De Walle (Landelijke Gilde Zomergem)
 • Kurt Bekaert (WBE Rond Kale, Lieve en Burggrave)
 • Kurt Demeester (onafhankelijk)
 • Laurette De Roo (onafhankelijk)
 • Luc De Baets (Watering van de Wagemakerstroom)
 • Luc Van Parys (vereniging van kwekers en houders rundvee Lovendegem)
 • Marc Geens (onafhankelijk)
 • Marie-Jeanne De Pauw (onafhankelijk)
 • Maurice Ally (onafhankelijk)
 • Michael Borremens (Natuurpunt Lovendegem)
 • Nikolaj Vanvyve (Natuurpunt Zomergem)
 • Paul Vanden Bossche (Natuurpunt Waarschoot)
 • Peter Blomme (onafhankelijk)
 • Piet Buyse (Werkgroep Vinderhoute)
 • Piet Welvaert (Watering Zomergem-Lovendegem)
 • Rik Depauw (Watering Oude Kale en Meirebeek)
 • Staf Laget (onafhankelijk)
 • Tijs Soberon (onafhankelijk)
 • Valerie Vandaele (onafhankelijk)
 • Werner Sierens (onafhankelijk)
 • Wouter Ryckaert (onafhankelijk)
 • vertegenwoordiger van de cultuurraad
 • vertegenwoordiger van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie
 • vertegenwoordiger van de jeugdraad

Plaatsvervangende leden

 • Adriën Van Kerckhove (Watering De Burggravenstroom)
 • Auke Verschaffel (WBE Moerstuiver-Damkeuken)
 • Dirk Van Renterghem (Watering Oude Kale en Meirebeek)
 • Henri-Jean De Rocker (ACLVB)
 • Marc Hertleer (Bedrijfsgilde Zomergem)
 • Marie-Jeane De Pauw (ACV)

Niet-stemgerechtigde leden

 • Christophe Huysman (Open VLD)
 • Gerrit Van Brabandt (schepen natuur- en milieubeheer en klimaat)
 • Katleen De Geeter (ambtenaar aangesteld door CBS)
 • Kris Van de Walle (Vooruit)
 • Lauren Meire (Groen)
 • Marc Boterdaele (CD&V)
 • Wouter De Muynck (N-VA)
GR 20.11.2019 GEMINA - samenstelling

Verslagen

2021
29.06.2021 verslag
03.03.2021 verslag

2020
05.02.2020 verslag

2019
12.11.2019 verslag
23.10.2019 verslag
18.09.2019 verslag
10.07.2019 verslag

Statuten

Statuten