Lievegemse Economische Adviesraad (LEA)

De Lievegemse Economische adviesraad heeft als doelstelling het gemeentebestuur te adviseren over alle aspecten van het gemeentelijk beleid inzake lokale economie.