Lievegemse Economische Adviesraad (LEA)

De Lievegemse Economische adviesraad heeft als doelstelling het gemeentebestuur te adviseren over alle aspecten van het gemeentelijk beleid inzake lokale economie.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • 2 vergenwoordigers die de ondernemers actief in de horeca vertegenwoordigen
 • 2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in de landbouw of de para-agrarische sector vertegenwoordigen
 • 2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in een vrij beroep vertegenwoordigen
 • 6 vertegenwoordigers uit het niet-georganiseerd economisch middenveld of met een bijzondere expertise op economisch vlak
 • 2 vertegenwoordigers van LIEVO
 • 2 vertegenwoordigers van LVZ
 • 2 vertegenwoordigers van Unizo
 • 2 vertegenwoordigers van VOKA

Niet-stemgerechtigde leden

 • de ambtenaar economie van de gemeentelijke administratie
 • de schepen van lokale economie
 • 1 lid afgevaardigd uit elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad

Verslagen

2020
30.11.2020 verslag
05.10.2020 verslag
04.06.2020 verslag
26.05.2020 verslag werkgroep horeca
12.05.2020 verslag
05.05.2020 verslag werkgroep horeca
14.04.2020 verslag
12.02.2020 verslag
28.01.2020 verslag

2019
08.07.2019 verslag