Lokaal Mondiale Raad

Een Lokaal Mondiale Raad is een raad met leden vanuit het middenveld. De raad helpt de gemeente via advies, participatie en samenwerking om het lokaal mondiaal beleid in Lievegem vorm te geven. De raad geeft het college van burgemeester en schepenen advies over:

 • de organisatie van lokaal mondiale activiteiten in Lievegem
 • de verdeling van middelen aan Zuidprojecten
 • het verlenen van noodhulp

De leden van de raad wisselen als platform ook veel ervaring met elkaar uit.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • August De Roo (Oxfam WW Lievegem, Stedenbandraad)
 • Charles Verberckmoes (4e pijler Ayude for a new day, Filippijnen)
 • Claire Boelens (4e pijler Asha Hope India & Sri Lanka)
 • Jean-Paul LeFeyter (4e pijler Vleugels van Hoop, Oeganda)
 • Johan Vermussche (onafhankelijk geïnteresseerde)
 • Kiki Van Dyck (11.11.11 Lievegem)
 • Luc Cambier (Broederlijk Delen Lievegem)
 • Luc Lampaert (Rode Kruis Zomergem)
 • Marijke Cambier (4e pijler Difam vzw, Guatemala)
 • Mieke Baelden (4e pijler Belgium Brick Children School Foundation Belgium, Nepa)
 • Mong Rosseel (Oxfam WW Lievegem, 4e pijler Vrienden van KeMoPoDi Senegal, Stedenbandraad)
 • Nadine De Wispelaere (Oxfam WW Lievegem, 4e pijler Vrienden van KeMoPoDi Senegal, Stedenbandraad)
 • Pascale Maeyens (4e pijler Children's Welfare Organisation Africa, Oeganda)
 • Staf Laget (Oxfam WW Lievegem, Stedenbandraad)

Leden met raadgevende stem

 • Brigitte Becu (ambtenaar lokaal mondiaal beleid)
 • Hilde De Graeve (schepen ontwikkelingssamenwerking)

Verkozen dagelijks bestuur

 • Johan Vermussche (voorzitter)
 • Kiki Van Dyck (secretaris)
 • Luc Cambier (ondervoorzitter)
 • Nadine De Wispelaere (penningmeester)

Verslagen

2020
15.10.2020 verslag
02.06.2020 kennisname
11.05.2020 verslag
15.01.2020 verslag