Lokaal Mondiale Raad

Wat is een lokaal mondiale raad?

Een Lokaal Mondiale Raad is een raad met leden vanuit het middenveld.
De raad helpt de gemeente via

  • advies
  • participatie
  • samenwerking

om het lokaal mondiaal beleid in Lievegem vorm te geven.

Wie zit in de raad?

  • solidariteitsorganisaties van Lievegem
  • inwoners die actief zijn in een 4de pijlerorganisatie
  • geïnteresseerde inwoners die mondiale solidariteit in Lievegem belangrijk vinden

Wat doet de raad?

De raad geeft het College van burgemeester en schepenen advies over:

  • de organisatie van lokaal mondiale activiteiten in Lievegem
  • de verdeling van middelen aan Zuidprojecten
  • het verlenen van noodhulp

De leden van de raad wisselen als platform ook veel ervaring met elkaar uit.