Lokaal Mondiale Raad

De Lokaal Mondiale Raad is een raad met leden vanuit het middenveld die de gemeente Lievegem meehelpt via advies, participatie en samenwerking om het lokaal mondiaal beleid in Lievegem een plaats te geven. De leden van deze raad zijn Lievegemse solidariteitsorganisaties, Lievegemse inwoners die projecten in ontwikkelingssamenwerking doen in een 4e pijlerorganisatie en geïnteresseerde inwoners die mondiale solidariteit binnen Lievegem belangrijk vinden. De raad geeft het college van burgemeester en schepenen advies over welke lokaal mondiale activiteiten er kunnen georganiseerd worden in Lievegem, over de verdeling van middelen aan Zuidprojecten of noodhulp en wisselen als platform ook veel ervaring met elkaar uit.