Lokaal overleg Kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) adviseert het gemeentebestuur bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en geeft raad bij de uitbouw van opvangvoorzieningen.

 

De statuten en het huishoudelijk reglement van het Lokaal overleg Kinderopvang kan je hier terugvinden.

Voor het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn er geen politieke vertegenwoordigers voorzien/toegelaten als lid.