Toeristische adviesraad Lievegem (TAL)

Lievegem heeft sinds 3 juli 2019 een Toeristische Adviesraad Lievegem (TAL). Deze raad heeft tot doel om de toeristische troeven van Lievegem verder te promoten, het toeristisch potentieel mee uit te bouwen en de aantrekkelijkheid van Lievegem te helpen verhogen. Het adviesorgaan brengt de toeristische actoren in de gemeente samen en stimuleert zowel onderlinge samenwerking als nieuwe initiatieven van de plaatselijke bevolking. De TAL adviseert het college van burgemeester en schepenen over dossiers die een belangrijke weerslag hebben op de toeristische sector van Lievegem. De adviezen kunnen op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege worden verstrekt.