Toeristische adviesraad Lievegem (TAL)

Lievegem heeft sinds 3 juli 2019 een Toeristische Adviesraad Lievegem (TAL). Deze raad heeft tot doel om de toeristische troeven van Lievegem verder te promoten, het toeristisch potentieel mee uit te bouwen en de aantrekkelijkheid van Lievegem te helpen verhogen. Het adviesorgaan brengt de toeristische actoren in de gemeente samen en stimuleert zowel onderlinge samenwerking als nieuwe initiatieven van de plaatselijke bevolking. De TAL adviseert het college van burgemeester en schepenen over dossiers die een belangrijke weerslag hebben op de toeristische sector van Lievegem. De adviezen kunnen op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege worden verstrekt.

Stemgerechtigde leden:

 • Roos De Mey (Reigerstappers Vinderhoute)
 • Christel Van Vooren (Netelvuur)
 • Eric De Clerck (Natuurpunt)
 • Nicolas Sanmodesto (Lievo)
 • Peter Swankaert (Beke Ons Dorp)
 • Frank Bauwens (Bedrijfsgilde)
 • Piet De Schepper
 • Muriel Geldhof
 • Marleen Vermeersch
 • Marino De Raedemaeker (B & B Cygnalis)
 • Luc Lampaert - Marleen Vermeersch
 • Freddy Madou
 • Elien Clemminck
 • Bart De Vriendt
 • Alexander Deene
 • Michiel Claeys
 • Guido Engels

Niet-stemgerechtigde leden:

 • Schepen bevoegd voor toerisme: Guy De Neve
 • Ambtenaar aangesteld door het college van burgemeester en schepenen: Tine De Walsche
 • politieke mandatarissen: CD&V: Judith De Muynck Open VLD: Vincent Laroy sp.a: / N-VA: Véronique Mussche GROEN: Ivan Van Laere

Artikel 2 Plaatsvervangers voor:

 • Reigerstrappers: Luc Moentjens
 • LIEVO: Thomas Latomme
 • B & B Cygnalis: Annelies Van Vlaenderen
 • Bedrijfsgilde: Davy Van de Walle