Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmaking openbaar onderzoek

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Als burger kan je tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken. Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben. Om het dossier in te kijken, moet je een afspraak maken.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

  • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
  • publicatie op de website

 

Bekendmaking beslissing in beroep

Bekendmaking beslissing deputatie

Geen resultaat gevonden

Bekendmaking stedenbouwkundig attest