Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Inzage

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van het Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen volledig op 21 juni 2021.

De kennisgeving is ter inzage van 28 juni tot en met 27 augustus 2021:

  • Via de website van het Team Mer.
  • Ter plekke provincie Oost-Vlaanderen – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent
  • Ter plekke bij team omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem en op de website van de gemeente Lievegem www.lievegem.be

Het inkijken van het dossier ter plekke gebeurt enkel op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt via omgeving@lievegem.be en 09 396 23 00.

Je kan deze kennisgeving ook downloaden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0268’.

Opmerkingen

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 27 augustus 2021

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be(met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking bij Team Omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.