Vlaams Gemeenschappelijk LandbouwBeleid 2023-2027

Inzage

De kennisgeving is ter inzage van 30 juli tot en met 29 augustus 2021:

 • Via de website van het Team Mer.
 • Via de website van het Departement Landbouw en Visserij.
 • Ter plekke bij team omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem en op de website van gemeente Lievegem.

Het inkijken van het dossier ter plekke gebeurt enkel op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt via omgeving@lievegem.be en 09 396 23 00.

Opmerkingen

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier.
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Omgeving
  • Team Mer, Plan-MER 0272
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8
  • 1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel).
 • Via afgifte van de opmerking bij team omgeving (Dreef 20, 9930 Lievegem).