Subsidies en premies

Op deze pagina vind je een overzicht van subsidies en premies in Lievegem.

Buurtsubsidies

Buurtsubsidies Lievegem aanvragen

- De aanvraag moet ten laatste 2 maand voor het evenement ingediend worden

Stavingsdocumenten buurtsubsidies indienen

- Voor de uitbetaling van de subsidie moeten de organisatoren binnen de 2 maanden na het afsluiten van de activiteit de nodige documenten ter staving van de activiteit voorleggen (in elk geval betaalbewijzen, bijvoorbeeld ook uitnodigingen, affiches, foto 's, …).

Subsidiereglement aanvraag buurtsubsidies in Lievegem