Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan met bijhorende Beleidskaders. De Provincie maakt werk van een toekomstgerichte ruimtelijke planning, en kijkt richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan bevat de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat plan dateert van 2004. Tijd dus om dat te actualiseren. Een eerste stap heeft de Provincie al gezet met de opmaak van de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Nu werkt de Provincie daaraan verder. Er volgt een lange procedure zodat we op een goede manier de juiste beslissingen nemen, die goed onderbouwd zijn. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten en mensen uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleid op.