Financieel directeur

Bart VAN PETEGEM, wnd. financieel directeur

De financieel directeur is in volledige onafhankelijkheid verantwoordelijk voor de controle van de uitgaven en voor de invordering van de ontvangsten. In samenwerking met de algemeen directeur zorgt de financieel directeur voor de opmaak van het budget, de boekhouding en de jaarrekening.

De financieel directeur zorgt voor financieel beleidsadvies en rapporteert hierover aan de algemeen directeur, het managementteam, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de OCMW-raad en de gemeenteraad.

Contact
Bart VAN PETEGEM
T 09 396 23 00
financien@lievegem.be