De raad voor maatschappelijk welzijn

Het Decreet over het lokaal Bestuur houdt bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn Agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn Zittingsverslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn
Besluitenlijsten van de raad voor maatschappelijk welzijn Bekendmakingen van de raad voor maatschappelijk welzijn Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn