Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 

Zetelverdeling Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Tijdens de vergadering van de OCMW-raad aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad wordt de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen onder de voorzitter of leden van het vast bureau of onder de OCMW-raadsleden.

Nadien worden de 8 leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen door de OCMW-raad.

De zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst te Lievegem is:

- CD&V: 4 zetels
- Open Vld: 2 zetels
- Groen: 1 zetel
- N-VA: 1 zetel

De voorzitter, de leden en de kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden schriftelijk voorgedragen door de verkozenen van de gemeenteraad.
Belangrijk hierbij is dat kandidaat-leden BCSD van verschillend geslacht worden voorgedragen, tenzij maar één kandidaat kan worden voorgedragen.

Bij voorkeur worden deze uiterlijk ingediend op 13 december 2018 van 18.00 uur tot 19.30 uur te Zomergem, Markt 1, collegezaal 1e verdieping gemeentehuis.

De modellen van voordrachtakten vind je via deze link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/akten-van-voordracht

 

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Hilde De Graeve - CD&V
Voorzitter van het BCSD
hilde.degraeve@lievegem.be

Christine Claeys - CD&V
lid van het BCSD
christine.claeys@lievegem.be

Matthias De Block - CD&V
lid van het BCSD
matthias.deblock@lievegem.be

Jacqueline Wille - CD&V
lid van het BCSD
jacqueline.wille@lievegem.be

Hans Baetslé - CD&V
lid van het BCSD
hans.baetsle@lievegem.be

Viviane Verbiest - Open Vld
lid van het BCSD
viviane.verbiest@lievegem.be

Christophe Huysman - Open Vld
lid van het BCSD
christophe.huysman@lievegem.be

Dominique Willaert - Onafhankelijk lid voorgedragen door Groen
lid van het BCSD
dominique.willaert@lievegem.be

Magda Van Acker - NV-A
lid van het BCSD
magda.vanacker@lievegem.be