Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen van 6 januari 2020, gepubliceerd op 16 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Martinus Winter VTT

College van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020, gepubliceerd op 23 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de aanleg van riolering en nutsleidingen in de wegel tussen Laagland en Schoordam

College van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020, gepubliceerd op 30 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van vinkenzettingen

College van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020, gepubliceerd op 6 februari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Motjeskermis
CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van werken Stationsstraat

College van burgemeester en schepenen van 10 februari 2020, gepubliceerd op 13 februari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een mobiele kraan ter hoogte van Beke 32

College van burgemeester en schepenen van 16 maart 2020, gepubliceerd op 18 maart 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Paaskermis Waarschoot

College van burgemeester en schepenen van 14 april 2020, gepubliceerd op 17 april 2020

CBS Recyclageparken Lievegem i.h.k.v. Covid-19 - opschaling

College van burgemeester en schepenen van 28 april 2020, gepubliceerd op 29 april 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van parkeerverbod voor de heropening van Het Leen: vaststelling

College van burgemeester en schepenen van 2 juni 2020, gepubliceerd op 4 juni 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van snelheidsbeperking Leieschoot: vaststelling

College van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2020, gepubliceerd op 26 augustus 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een montagekraan in functie

College van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2020, gepubliceerd op 8 oktober 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van inname openbaar domein door vrachtwagen

College van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2020 - gepubliceerd op 29 oktober 2020

College van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2020 - gepubliceerd op 29 oktober 2020

CBS Coronacrisis: sluiting gemeentelijke binneninfrastructuur

College van burgemeester en schepenen van 10 november 2020 - gepubliceerd op 12 november 2020

CBS Tijdelijk politiereglement nav het maken van een nieuwe rioolaansluiting te Notelaarstraat 1

College van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 - gepubliceerd op 10 december 2020

CBS Tijdelijk politiereglement nav mobiele torenkraan ter hoogte van Molendreef 4-6-8

College van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021 - gepubliceerd op 14 januari 2021

CBS Tijdelijk politiereglement nav het organiseren van vinkenzettingen 2021in Ganzevijver, 9920

College van burgemeester en schepenen van 9 februari 2021 - gepubliceerd op 12 februari 2021

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleidng van Pop-up skateplek Lievegem

College van burgemeester en schepenen van 16 februari 2021 - gepubliceerd op 18 februari 2021

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het vaccinatiecentrum Lievegem