Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen van 16 september 2019, gepubliceerd op 17 september 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Elta
CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van werken Schoolstraat

College van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2019, gepubliceerd op 17 oktober 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van werken ter hoogte van Vaart Links 5

College van burgemeester en schepenen van 4 november 2019, gepubliceerd op 7 november 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van VTT Marcassou

College van burgemeester en schepenen van 18 november 2019, gepubliceerd op 28 november 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van winterhappening
CBS Tijdelijk politiereglement Brugstraat 10_ vasts

College van burgemeester en schepenen van 25 november 2019, gepubliceerd op 28 november 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van herstellingswerken Zonnebloemstraat en Bloemenlus

College van burgemeester en schepenen van 2 december 2019, gepubliceerd op 5 december 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van kerstmarkt
CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van kerstborrel

College van burgemeester en schepenen van 9 december 2019, gepubliceerd op 12 december 2019

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van kabel en sleufwerken Nijverheidsstraat

College van burgemeester en schepenen van 6 januari 2020, gepubliceerd op 16 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Martinus Winter VTT

College van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020, gepubliceerd op 23 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de aanleg van riolering en nutsleidingen in de wegel tussen Laagland en Schoordam

College van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020, gepubliceerd op 30 januari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van vinkenzettingen

College van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020, gepubliceerd op 6 februari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Motjeskermis
CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van werken Stationsstraat

College van burgemeester en schepenen van 10 februari 2020, gepubliceerd op 13 februari 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een mobiele kraan ter hoogte van Beke 32

College van burgemeester en schepenen van 16 maart 2020, gepubliceerd op 18 maart 2020

College van burgemeester en schepenen van 14 april 2020, gepubliceerd op 17 april 2020

CBS Recyclageparken Lievegem i.h.k.v. Covid-19 - opschaling

College van burgemeester en schepenen van 28 april 2020, gepubliceerd op 29 april 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van parkeerverbod voor de heropening van Het Leen: vaststelling

College van burgemeester en schepenen van 2 juni 2020, gepubliceerd op 4 juni 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van snelheidsbeperking Leieschoot: vaststelling

College van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2020, gepubliceerd op 26 augustus 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een montagekraan in functie

College van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2020, gepubliceerd op 8 oktober 2020

CBS Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van inname openbaar domein door vrachtwagen

Beraadslagingen van de burgemeester van 27 oktober 2020 - gepubliceerd op 29 oktober 2020

Beraadslagingen van de burgemeester van 28 oktober 2020 - gepubliceerd op 29 oktober 2020

CBS Coronacrisis: sluiting gemeentelijke binneninfrastructuur