Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Caroline Fredrick

Contactinfo

0474 49 04 87

Bevoegdheden: algemeen jeugdbeleid, onderwijs, speelplein en kinderopvang, senioren

Chris De Wispelaere

Contactinfo

0475 75 11 99

Bevoegdheden: openbare werken - wegen - grachten - waterlopen in Lovendegem en Zomergem, nutsvoorzieningen, mobiliteit, personeel, gemeentelijk patrimonium - gebouwen, infrastructuur, schoonmaak en logistiek

Freddy Haegeman

Contactinfo

0472 70 86 94

Bevoegdheden: openbare werken - wegen - grachten - waterlopen in Waarschoot en Beke, groenonderhoud, begraafplaatsen, feestelijkheden Waarschoot

Gerrit Van Brabandt

Contactinfo

0477 20 34 34

Bevoegdheden: klimaat, natuur- en milieubeheer, recyclageparken en dierenwelzijn

Guy De Neve

Contactinfo

0498 93 61 33

Bevoegdheden: lokale economie, ruimtelijke ordening, toerisme, woonbeleid en verbroedering

Hilde De Graeve

Contactinfo

0472 38 75 13

Bevoegdheden: sociaal comité - sociaal beleid - welzijn, sociale huisvesting, gelijke kansen en diversiteit, armoedebestrijding, gezondheidsbeleid, diensten aan huis, lokaal dienstencentrum, Huis van het Kind, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden Zomergem

Jeroen Van Acker

Contactinfo

0472 91 42 81

Bevoegdheden: cultuur, bibliotheek, erfgoed, kerkfabrieken, archief, coördinatie feestelijkheden, vrijwilligerswerk, feestelijkheden Lovendegem

Tony Vermeire

Contactinfo

09 396 23 00

Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, brandweer, politie en veiligheid, burgerlijke stand en burgerzaken, ontvangst - plechtigheden, communicatie en inspraak, fusie, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking