Bekendmakingen van de gemeenteraad

Gemeenteraad van 24 april 2019 - gepubliceerd op 6 mei 2019

Gemeenteraad van 24 april 2019 - gepubliceerd op 6 mei 2019

Reglement klusjesdienst
Retributiereglement inname openbaar domein

Gemeenteraad van 16 oktober 2019, gepubliceerd op 7 november 2019

Gemeenteraad van 20 november 2019, gepubliceerd op 26 november 2019

Gemeenteraad van 20 november 2019, gepubliceerd op 26 november 2019

GR Retributie op het gebruik van een politiecel
GR Retributie op de opstelling van kermisattractie
GR Statuten van adviesraad 'Lievegems gemeentelijk feestcomité
GR Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig
GR Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen
GR Regionale Cultuurdienst 'Comeet' - aanpassing van de statuten
GR Vaststellen aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019
GR aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW: goedkeuring
Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW
Aanpassing éénjarig meerjaren plan 2019 gemeente
GR Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA)
GR Gemeentelijke adviesraad voor land-en tuinbouw (Landbouwraad)
GR Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
GR Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
GR Politiezone Deinze - Zulte - Lievegem - gemeentelijke dotatie 2020
GR Reglement voor het toekennen van een eretitel
GR Reglement betreffende de Lievegembon
GR Retributie huishoudelijk afval - verkoop van afvalzakken
GR Retributie op rioolaansluitingen
GR Retributie voor uitvoering van werken en levering van diensten
GR Retributie Ouderbijdrage BKO
GR Retributiereglement op dansgelegenheden
GR Retributiereglement op de inrichting van de gemeentelijke speelpleinwerking
GR Retributiereglement visvijver Lievegem
GR Gebruikersreglement visvijver Lievegem
GR Statuten mobiliteitsraad
GR Subsidiereglement voor de toekenningsvoorwaarden geboorte- en adoptiepremie