Bekendmakingen van de gemeenteraad

Bekendmakingen na 01.01.2021 zijn in te kijken via de raadpleegomgeving.

Archief 2020

GR 16.12.2020 - gepubliceerd op 17.12.2020
Reglement over de geldigheidsduur van conformiteitsattest: vaststelling
Personeel - Arbeidsreglement gemeente en OCMW Lievegem - Deem arbeidsduur, uurregelingen en reglement tijdsregistratie: vaststelling
Lokaal mondiaal beleid - reglement voor noodhulp in het kader van ontwikkelingssamenwerking: vaststelling

GR 18.11.2020 - gepubliceerd op 26.11.2020
Subsidiereglement gevelrenovatie en/of renovatie van een leegstaand handelspand -
aanpassing: vaststelling

Reglement over ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - wijziging: vaststelling
Reglement gemeentelijke ondersteuning van de harmmonie- en fanfarecultuur in Lievegem: vaststelling
Rechtspositieregeling gemeente Lievegem - toepassing sectoraal akkoord 2020 - wijziging: goedkeuring

GR 14.10.2020 - gepubliceerd op 19.10.2020
Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

GR 09.09.2020 - gepubliceerd op 11.09.2020
Bijkomende lokale maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus - bekrachtiging BB 07082020
Retributie op de inrichting van culturele activiteiten door het team Cultuur-bekrachtiging C23072020
Retributiereglement op het gebruik van de culturele gemeentelijke infrastructuur - kennisname C 07.07 en 11.08.2020
Retributiereglement op het gebruik van de culturele gemeentelijke infrastructuur - bekrachtiging C18082020
Retributiereglement voor het ophalen van asbestcementgolfplaten in containers bij land- en tuinbouwers
Tijdelijk aanvullend HR rond het gebruik van de gemeentelijke zalen - kennisname CB
Tijdelijk aanvullend huishoudelijk reglement rond het gebruik van de gemeentelijke zalen - bekrachtiging C18082020
Verplichting van het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen-bekrachtiging BB 16072020

GR 01.07.2020 - gepubliceerd op 02.07.2020
Gemeenteschool - schoolreglement: goedkeuring
Speelpleinwerking Makss Waarschoot - huishoudelijk reglement - aanpassing naar aanleiding van de coronacrisis: vaststelling 
Jaarrekening 2019
Speelpleinwerking Veepee Lovendegem - huishoudelijk reglement - aanpassing naar aanleiding van de coronacrisis: vaststelling 
Jaarrekening 2019 deel gemeente Lievegem: vaststelling
Jaarrekening 2019 deel OCMW Lievegem: goedkeuring 
Hulpverleningszone Centrum - wijziging exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 : goedkeuring
Rechtspositieregeling gemeente Lievegem - wijziging: goedkeuring

GR 03.06.2020 - gepubliceerd op 04.06.2020
Algemeen erkenningsreglement Lievegemse verenigingen
Erkennings- en subsidiereglement voor (socio-)culturele verenigingen
Erkennings-en subsidiereglement voor seniorenverenigingen
Reglement betreffende de inrichting van speelstraten nav Corona
Reglement éénmalige toelage voor zorginstelling nav Corona
Reglement subsidies jeugd Lievegem
Reglement subsidies kadervorming Lievegem
Subsidiereglement grote evenementen met consumptie cafetaria Waarschoot
Subsidiereglement sport
Subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden

GR 29.04.2020 - gepubliceerd op 05.05.2020
Subsidiereglement voor de bescherming van zwaluwkolonies
Retributierreglement op begraafplaatsen (GR-besluit)
Reglement voedselbonnen corona
Reglement boodschappendienst
Aanvullend reglement op het verkeer - Stationsplein inrichten als fietsstraat
Reglement - subsidies zwaluwkolonies

GR 26.02.2020 - gepubliceerd op 27.02.2020
Reglement voor het toekennen van een eretitel raadsleden
Reglement voor het toekennen van ereburgerschap
Politiezone Deinze_Zulte_lievegem - algemene zonale politieverordening

GR 29.01.2020 - gepubliceerd op 30.01.2020
Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
Westlede dv - toetreding voor het grondgebied Waarschoot
Retributiereglement huishoudelijk afval - verkoop van afvalzakken (restafval 45 liter - uitdoofscenario
Aanvullend politiereglement op het wegverkeer -Zandstraat Zone 30
Belasting op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken

Archief 2019

GR 18.12.2019 - gepubliceerd op 19.12.2019
Belastingreglement op tweede verblijven
Belastingreglement op dragende verticale constructies en zendmasten
Lijst gemeentelijke nominatieve subsidies 2020_..
Reglement ter erkenning en subsidiëring van verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking
Reglement tot subsidiëring van kleinschalige projecten in een DAC-land met draagvlak in Lievegem
Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone
Retributiereglement op toeristische producten_ ..
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzienig
Retributiereglement over de collectieve aanleg van IBA's
Subsidiereglement gevelrenovatie en_of renovatie van een leegstaand handelspand
Subsidiereglement rioolafkoppelingswerken op privé-domein bij rioleringswerken
Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Lievegem
Politiereglement begraafplaatsen Lievegem
Retributiereglement op begraafplaatsen
Meerjarenplan 2020-2025 Beleidsrapport
Meerjarenplan 2020-2025 Documentatie - omgevingsanalyse, doelstellingen, investeringen, etc...
Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente Lievegem: vaststelling
Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Lievegem: goedkeuring
Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Lievegem: vaststelling
Gemeentelijke nominatieve subsidies 2020-2025
Nominatieve subsidies OCMW 2020-2025
Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
Vrije Tijd - gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen*
Subsidiereglement ter ondersteuning van buurtfeesten

Bibliotheek - retributiereglement_ vaststelling
Retributiereglement ontlening van gemeentelijke materialen
Retributiereglement op sportpromotionele activiteiten van team sport
Retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem
Statuten IV Stedenband Deinze Lievegem KEMOPODI_
Retributiereglement op het gebruik van Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk
Retributiereglement voor het gebruik van het repetitielokaal The Basement Lievegem
Reglement registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen
Retributiereglement voor de tarieven voor de recyclageparken en afvalstoffen
Retributiereglement op de verkoop van thuiscomposteermateriaal
Retributiereglement op het gebruik van de culturele gemeentelijke infrastructuur
Hulpverleningszone Centrum - exploitatie
Installatie van een gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

GR 20.11.2019 - gepubliceerd op 26.11.2019
Retributie op het gebruik van een politiecel
Retributie op de opstelling van kermisattractie
Statuten van adviesraad 'Lievegems gemeentelijk feestcomité
Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig
Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Regionale Cultuurdienst 'Comeet' - aanpassing van de statuten
Vaststellen aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019
aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW: goedkeuring
Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW(gepubliceerd op 26.11.2019)
Aanpassing éénjarig meerjaren plan 2019 gemeente(gepubliceerd op 26.11.2019)
Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA)
Gemeentelijke adviesraad voor land-en tuinbouw (Landbouwraad)
Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Politiezone Deinze - Zulte - Lievegem - gemeentelijke dotatie 2020
Reglement voor het toekennen van een eretitel
Reglement betreffende de Lievegembon
Retributie huishoudelijk afval - verkoop van afvalzakken
Retributie op rioolaansluitingen
Retributie voor uitvoering van werken en levering van diensten
Retributie Ouderbijdrage BKO
Retributiereglement op dansgelegenheden
Retributiereglement op de inrichting van de gemeentelijke speelpleinwerking
Retributiereglement visvijver Lievegem
Gebruikersreglement visvijver Lievegem
Statuten mobiliteitsraad
Subsidiereglement voor de toekenningsvoorwaarden geboorte- en adoptiepremie

GR 16.10.2019 - gepubliceerd op 07.11.2019
Conformiteitsattest
Omgevingsvergunningen, attesten en vastgoedinformatie
Ongeschikt en-of onbewoonbaar
Verwaarloosde woningen en gebouwen

GR 16.10.2019 - gepubliceerd op 22.10.2019
Retributiereglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
Belasting op woningen die geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar
Reglement inzake geldigheidsduur conformiteitsattest
Reglement over de vacatietoelagen en vergoedingen voor de leden van de selectiecommissie
Reglement betreffende de modaliteiten voor de vestiging en de uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Belasting op en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen
Belasting op het afleveren van omgevingsvergunningen, attesten en vastgoedinformatie door de omgevingsdienst

GR 16.10.2019 - gepubliceerd op 17.10.2019
Hulpverleningszone Centrum - exploitatie- en in...
Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - politieraad...
Hulpverleningszone Centrum - politieverordening..
Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van pubiek toegankelijk inrichtingen

GR 11.09.2019 - gepubliceerd op 20.09.2019
Belasting op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken goedkeuring
Bibliotheek - gebruikersreglement_ goedkeuring
Bibliotheek - retributiereglement_ goedkeuring
Lokaal mondiale adviesraad - statuten _ goedkeuring
Retributie op faciliteiten en materiaal van de gemeenteschool

GR 03.07.2019 - gepubliceerd op 08.07.2019
Reglement op jubilea, gemeentelijke recepties en toelagen - aanvulling
Buitenschoolse kinderopvang Lievegem - huishoudelijk reglement, retributiereglement en schriftelijke overeenkomst
Gemeentelijke jeugdraad Lievegem - aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
Gemeenteschool - arbeidsreglement
Gemeenteschool - schoolreglement
Rechtspositieregeling gemeente Lievegem
Subsidiereglement ‘Tussenkomst schoolzwemmen en bijhorend busvervoer’
Ontlenen gemeentelijk materiaal - gebruikersreglement uitleendienst
Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA) - aanpassing statuten

GR 29.05.2019 - gepubliceerd op 07.06.2019
Aanvullend reglement op het verkeer - Durmstraat voorrangsregeling en zone 30 - Peperhoek zone 30 vaststelling
Samenwerkingsovereenkomst noodplanning tussen de stad Deinze, gemeente Zulte en gemeente Lievegem
Huishoudelijk reglement gemeenteraad

GR 24.04.2019 - gepubliceerd op 06.05.2019
Reglement klusjesdienst
Retributiereglement inname openbaar domein

GR 27.03.2019 - gepubliceerd op 05.04.2019
Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019
Het éénjarig meerjarenplan 2019 van de gemeente en OCMW Lievegem
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer: Bergstraat - éénrichtingsverkeer
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer: Wijk Lo
De statuten van de Lievegemse economische adviesraad
Huishoudelijk reglement ouderenadviesraad Lievegem
De statuten van de ouderenadviesraad Lievegem
Reglement betreffende de inrichting van speelstraten
Reglement op jubilea, gemeentelijke recepties en toelagen
Retributiereglement huwelijken
Gemeentelijke veiligheidscel - reglement van inwendige orde
De statuten van de toeristische adviesraad Lievegem

GR 30.01.2019 - gepubliceerd op 07.02.2019
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2019 tot en met 2024: vaststelling
Retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten: goedkeuring
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2019 tot en met 2024: vaststelling
Retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande ontvangsten: goedkeuring