Bekendmakingen van de gemeenteraad

Gemeenteraad van 24 april 2019 - gepubliceerd op 6 mei 2019

Reglement klusjesdienst
Retributiereglement inname openbaar domein

Gemeenteraad van 20 november 2019, gepubliceerd op 26 november 2019

GR Retributie op het gebruik van een politiecel
GR Retributie op de opstelling van kermisattractie
GR Statuten van adviesraad 'Lievegems gemeentelijk feestcomité
GR Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig
GR Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen
GR Regionale Cultuurdienst 'Comeet' - aanpassing van de statuten
GR Vaststellen aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019
GR aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW: goedkeuring
Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019 deel OCMW(gepubliceerd op 26.11.2019)
Aanpassing éénjarig meerjaren plan 2019 gemeente(gepubliceerd op 26.11.2019)
GR Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA)
GR Gemeentelijke adviesraad voor land-en tuinbouw (Landbouwraad)
GR Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang
GR Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
GR Politiezone Deinze - Zulte - Lievegem - gemeentelijke dotatie 2020
GR Reglement voor het toekennen van een eretitel
GR Reglement betreffende de Lievegembon
GR Retributie huishoudelijk afval - verkoop van afvalzakken
GR Retributie op rioolaansluitingen
GR Retributie voor uitvoering van werken en levering van diensten
GR Retributie Ouderbijdrage BKO
GR Retributiereglement op dansgelegenheden
GR Retributiereglement op de inrichting van de gemeentelijke speelpleinwerking
GR Retributiereglement visvijver Lievegem
GR Gebruikersreglement visvijver Lievegem
GR Statuten mobiliteitsraad
GR Subsidiereglement voor de toekenningsvoorwaarden geboorte- en adoptiepremie

Gemeenteraad van 18 december 2019, gepubliceerd op 19 december 2019

Belastingreglement op tweede verblijven
GR Belastingreglement op dragende verticale constructies en zendmasten
GR Lijst gemeentelijke nominatieve subsidies 2020_..
GR Reglement ter erkenning en subsidiëring van verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking
GR Reglement tot subsidiëring van kleinschalige projecten in een DAC-land met draagvlak in Lievegem
GR Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone
GR Retributiereglement op toeristische producten_ ..
GR Retributiereglement op werken aan nutsvoorzienig
GR Retributiereglement over de collectieve aanleg van IBA's
GR Subsidiereglement gevelrenovatie en_of renovatie van een leegstaand handelspand
GR Subsidiereglement rioolafkoppelingswerken op privé-domein bij rioleringswerken
Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Lievegem
Politiereglement begraafplaatsen Lievegem
Retributiereglement op begraafplaatsen
Meerjarenplan 2020-2025 Beleidsrapport
Meerjarenplan 2020-2025 Documentatie - omgevingsanalyse, doelstellingen, investeringen, etc...
Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente Lievegem: vaststelling
Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Lievegem: goedkeuring
Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Lievegem: vaststelling
Gemeentelijke nominatieve subsidies 2020-2025
Nominatieve subsidies OCMW 2020-2025
GR Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
GR Vrije Tijd - gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen*
GR Subsidiereglement ter ondersteuning van buurtfeesten

GR Bibliotheek - retributiereglement_ vaststelling
GR Retributiereglement ontlening van gemeentelijke materialen
GR Retributiereglement op sportpromotionele activiteiten van team sport
GR Retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem
Statuten IV Stedenband Deinze Lievegem KEMOPODI_
GR Retributiereglement op het gebruik van Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk
GR Retributiereglement voor het gebruik van het repetitielokaal The Basement Lievegem
GR Reglement registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen
GR Retributiereglement voor de tarieven voor de recyclageparken en afvalstoffen
GR Retributiereglement op de verkoop van thuiscomposteermateriaal
GR Retributiereglement op het gebruik van de culturele gemeentelijke infrastructuur
GR Hulpverleningszone Centrum - exploitatie
GR Installatie van een gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Gemeenteraad van 14 oktober 2020, gepubliceerd op 19 oktober 2020

GR Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad