Samenstelling

Wil je iets bespreken met de burgemeester of een schepen, dan kan je telefonisch of via mail een afspraak maken.

Tony Vermeire, CD&V, burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, brandweer, politie en veiligheid, burgerlijke stand en burgerzaken, ontvangst - plechtigheden, communicatie en inspraak, fusie, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking
Contact: 09 396 23 00 of
burgemeester@lievegem.be

Kim Martens, CD&V, eerste schepen
Bevoegdheden: sport, landbouw, ICT, financiën
Contact: 0497 83 22 56 of
kim.martens@lievegem.be

Freddy Haegeman, Open Vld, tweede schepen
Bevoegdheden: openbare werken - wegen - grachten - waterlopen in Waarschoot en Beke, groenonderhoud, begraafplaatsen, feestelijkheden Waarschoot
Contact: 0472 70 86 94 of freddy.haegeman@lievegem.be

Caroline Fredrick, CD&V, derde schepen
Bevoegdheden: algemeen jeugdbeleid, onderwijs, speelplein en kinderopvang, senioren
Contact: 0474 49 04 87 of
caroline.fredrick@lievegem.be

Chris De Wispelaere, CD&V, vierde schepen
Bevoegdheden: openbare werken - wegen - grachten - waterlopen in Lovendegem en Zomergem, nutsvoorzieningen, mobiliteit, personeel, gemeentelijk patrimonium - gebouwen, infrastructuur, schoonmaak en logistiek
Contact: 0475 75 11 99 of
chris.dewispelaere@lievegem.be

Gerrit Van Brabandt, Open Vld, vijfde schepen
Bevoegdheden: klimaat, natuur- en milieubeheer, recyclageparken en dierenwelzijn
Contact: 0477 20 34 34 of
gerrit.vanbrabandt@lievegem.be

Guy De Neve, Open Vld, zesde schepen
Bevoegdheden: lokale economie, ruimtelijke ordening, toerisme, woonbeleid en verbroedering
Contact: 0498 93 61 33 of guy.deneve@lievegem.be

Jeroen Van Acker, CD&V, zevende schepen
Bevoegdheden: cultuur, bibliotheek, erfgoed, kerkfabrieken, archief, coördinatie feestelijkheden, vrijwilligerswerk, feestelijkheden Lovendegem
Contact: 0472 91 42 81 of jeroen.vanacker
@lievegem.be

Hilde De Graeve, CD&V, achtste schepen, Voorzitter van het bijzonder sociaal comité,
Bevoegdheden: sociaal comité - sociaal beleid - welzijn, sociale huisvesting, gelijke kansen en diversiteit, armoedebestrijding, gezondheidsbeleid, diensten aan huis, lokaal dienstencentrum, Huis van het Kind, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden Zomergem
Contact: 0472 38 75 13 of
hilde.degraeve@lievegem.be