Politiecollege en -raad

Politiecollege

Het politiecollege oefent de bevoegdheden uit inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps en kan worden beschouwd als de tegenhanger van het college van burgemeester en schepenen in een gemeente.

Het politiecollege van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is als volgt samengesteld:

  • Burgemeester Jan Vermeulen (voorzitter politiecollege)
  • Burgemeester Simon Lagrange (lid politiecollege)
  • Burgemeester Tony Vermeire (lid politiecollege)

De korpschef staat in voor de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen dan ook bij. Als secretaris van zowel het politiecollege als de politieraad werd eerste adviseur Ward Den Tandt aangesteld.

Meer informatie

Politieraad

De politieraad is het bovengemeentelijke politieke orgaan van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en kan worden beschouwd als de tegenhanger van de gemeenteraad in een gemeente. In de politieraad zetelen - naast de burgemeesters van stad Deinze, gemeente Zulte en gemeente Lievegem die van rechtswege lid zijn – in totaal 21 raadsleden. Als secretaris van de politieraad werd eerste adviseur Ward Den Tandt aangesteld.

Lievegemse leden van de politieraad:

  • Ann Boterdaele
  • Dirk De Poorter
  • Ivan Goethals
  • Patrick Dossche
  • Steven Van Gansbeke
  • Tim Maenhout
  • Tony Vermeire (van rechtswege)
Meer informatie, agenda en verslag.