Regionaal Landschap Meetjesland

Regionaal Landschap Meetjesland werd in 1998 opgericht en in 1999 officieel erkend als Regionaal Landschap in Vlaanderen.

Als doelstelling bevordert het Regionaal Landschap Meetjesland in hoofdzaak het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten.

Lievegem is aangesloten bij Regionaal Landschap Meetjesland (RLM vzw), net als tien andere gemeenten uit de streek. RLM werkt in jouw gemeente aan duurzame streekontwikkeling via projecten rond natuurinrichting, -educatie, -recreatie & landschapsherstel. Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten.

Regionaal Landschap Meetjesland betrekt maximaal  partners (gemeentelijke diensten, provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse overheidsorganisaties, natuurorganisaties, landbouwers, buurtbewoners…) bij de opstart en realisatie van een project. Door krachten en kennis te bundelen komen ze tot een beter resultaat op maat van de streek en de lokale noden.

De acties en projecten zijn er voor alle inwoners in de streek. Op www.RLM.be vind je informatie over natuur en biodiversiteit in je omgeving en achtertuin, een kalender met evenementen, landschapswandelingen en workshops. Je leest er ook meer over de gemeentegrensoverschrijdende projecten.

Droom je van een poel, knotwilgenrij, boomgaard, vogelbos of bloemenweide? Dan helpt RLM je graag verder. Voor leerlingen van 4 tot 14 jaar bieden ze  Natuur- en Milieueducatie (NME) aan in of rond de school.

Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate zijn allemaal lid van het Regionaal Landschap Meetjesland. Elders in Vlaanderen zijn er nog Regionale Landschappen actief. Elke streek heeft immers een eigen identiteit en landschap. Wil je eens gluren bij die buren? Neem dan een kijkje op www.regionalelandschappen.be.