Vakantiejob

Gemeentebestuur Lievegem zoekt

voor de maanden juli, augustus en september een aantal

Jobstudenten

Niveau C, D, of E voltijds (38u per week) of deeltijds (19u of 28,5u per week)

Ter aanvulling van onze teams zijn we op zoek naar jobstudenten voor diverse teams binnen onze organisatie waaronder jeugd en kinderopvang, groen, omgeving, secretariaat, cultuur en bibliotheek, onthaal, welzijn, burger, …

Profiel

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang ben je in het bezit van een diploma, certificaat, attest of bewijs van een kwalificerend traject conform het ministerieel besluit van 23 mei 2014 betreffende de kwalificatiebewijzen en attesten in de buitenschoolse kinderopvang. Je kan een recent uittreksel strafregister model 2 voorleggen.

Als speelpleinverantwoordelijke heb je ervaring in het jeugdwerk of beschik je over een sociaalpedagogisch diploma of studeer je in één van deze richtingen. Je kan een recent uittreksel strafregister model 2 voorleggen.

Als administratief medewerker kan je goed overweg met de computer en heb je hebt kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 

Werken bij het team groen of het recyclagepark betekent dat je beschikt over een uitstekende conditie en bereid bent om lichamelijk belastend werk uit te voeren. Je kan werken op zaterdag.

Wij bieden

Een studentenovereenkomt op basis van weddeschaal C1, D1 of E1. De nettomaandwedde bedraagt ongeveer € 962,48  (C1, 19/38), € 1.443,72  (C1, 28,5/38) en € 1.924,95  (C1, 38/38), € 945,18 (D1, 19/38), € 1.417,77 (D1, 28,5/38), € 1.890,35 (D1, 38/38), € 941,72 (E1, 19/38), € 1.412,58 (E1, 28,5/38) en € 1.883,44  (E1, 38/38). Andere voordelen: fietsvergoeding.  

Hoe solliciteren?

Vul het sollicitatieformulier in op de gemeentelijke website en stuur je motivatiebrief, cv, en een recent uittreksel strafregister (niet ouder dan drie maanden) door naar vacatures@lievegem.be. Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Het sollicitatieformulier vind je terug op de gemeentelijke website of kan afgehaald worden aan het onthaal. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 22 maart 2019. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 (Gemeentehuis Zomergem, Markt 1, 9930 Lievegem). Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! 

Meer info

Team personeel, 09 396 23 00, vacatures@lievegem.be of op  www.lievegem.be/bestuur/vacatures