Begeleiders kinderopvang

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor het team kinderopvang

13 Begeleiders buitenschoolse kinderopvang

Contractueel, niveau C of D, deeltijds (19u of 28,5u per week), bepaalde duur

Functie

Je staat in voor het opvangen en begeleiden van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. Dit omvat onder andere de dagelijkse zorg en bijhorende taken, het dagelijks contact met de ouders, het uitwerken van activiteiten en het creëren van een stimulerende spelomgeving. De begeleidingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen. De plaats van tewerkstelling is Lievegem.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma, certificaat, attest of bewijs van een kwalificerend traject conform het ministerieel besluit van 23 mei 2014 betreffende de kwalificatiebewijzen en attesten in de buitenschoolse kinderopvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf, artikel 5) en beschikt over een rijbewijs B.  Je kan een recent uittreksel strafregister model 2 voorleggen (niet ouder dan 3 maanden). Je bent creatief, hebt veel fantasie en je kan je goed inleven in de leefwereld van kinderen. Je kan goed omgaan met diversiteit en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden

2 vervangingscontracten wegens arbeidsongeschiktheid van bepaalde duur van 19 uur per week. De brutowedde bij aanvang bedraagt ongeveer € 963,69 (C1, 19/38).

1 vervangingscontract wegens moederschapsbescherming van bepaalde duur van 28,5 uur per week. De brutowedde bij aanvang bedraagt ongeveer € 1.445,53 (C1, 28,5/38).

6 contracten van bepaalde duur tot eind mei 2019 voor 19 uur met kans op verlenging na deelname van een vergelijkend examen.

4 contracten van bepaalde duur tot eind mei 2019 voor 28,5 uur met kans op verlenging na deelname van een vergelijkend examen.

Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Andere voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en een interessante verlofregeling.

Hoe solliciteren?

Zin om ons team te vervoegen? -  Stuur je motivatiebrief, je CV met werkervaring, een recent uittreksel strafregister model 2 (niet ouder dan 3 maanden) en een kopie van je diploma naar bko@lievegem.be. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 20 maart 2019. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 25 maart 2019.

Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! 

Meer info: Team Jeugd en Kinderopvang, 09 396 23 03, bko@lievegem.be of op www.lievegem.be/bestuur/vacatures

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor het team kinderopvang

10 Begeleiders buitenschoolse kinderopvang

Contractueel, niveau C of D, deeltijds (6 van 19/38 en 4 van 28,5/38 waarvan twee vlinders), onbepaalde duur

Functie

Je staat in voor het opvangen en begeleiden van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. Dit omvat onder andere de dagelijkse zorg en bijhorende taken, het dagelijks contact met de ouders, het uitwerken van activiteiten en het creëren van een stimulerende spelomgeving. De begeleidingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen. Als begeleider-vlinder ga je bijspringen in de verschillende opvanglocaties van Lievegem naargelang de tijdelijke nood aan ondersteuning. De plaats van tewerkstelling is Lievegem.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma, certificaat, attest of bewijs van een kwalificerend traject conform het ministerieel besluit van 23 mei 2014 betreffende de kwalificatiebewijzen en attesten in de buitenschoolse kinderopvang (https://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf, artikel 5) en beschikt over een rijbewijs B.  Je kan een recent uittreksel strafregister model 2 voorleggen (niet ouder dan 3 maanden). Je bent creatief, hebt veel fantasie en je kan je goed inleven in de leefwereld van kinderen. Je kan goed omgaan met diversiteit en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur vanaf 15 mei 2019. De brutowedde bij aanvang bedraagt ongeveer € 963,69 (C1, 19/38) en € 1.445,53 (C1, 28,5/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Andere voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en een interessante verlofregeling.

Hoe solliciteren?

Vul het sollicitatieformulier in op de gemeentelijke website en stuur je motivatiebrief, cv, kopie diploma, attest of certificaat en een recent uittreksel strafregister model 2 (niet ouder dan drie maanden) door naar vacatures@lievegem.be. Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Het sollicitatieformulier vind je terug op de gemeentelijke website of kan afgehaald worden aan het onthaal. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 2 april 2019. Het schriftelijke gedeelte en mondeling gedeelte vindt plaats in april 2019 (exacte datum volgt later). Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! 

Meer info

Team personeel, 09 396 23 00, vacatures@lievegem.be of op  www.lievegem.be/bestuur/vacatures