Vacature ploegbaas wegen en uitleen

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor de cluster infrastructuur en omgeving

2 ploegbazen wegen en uitleen

Niveau D4-D5, voltijds (38/38), onbepaalde duur

Functie

Het team wegen, groen en mobiliteit staat in voor alle werken op het openbaar domein. Het deelteam wegen en uitleen staat in voor de aanleg, het herstel en het onderhoud van het openbaar domein (wegen, fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen,… uitgezonderd groen) in de meest algemene zin. Dit team staat in voor de aanvraag en opvolging van alle uitleenbare materialen en geeft logistieke ondersteuning aan plechtigheden en openbare manifestaties. De ploegbaas wegen en uitleen werkt onder de leiding van de deskundige wegen en werkt in nauwe samenwerking met de andere ploegbaas van het deelteam wegen en uitleen. Hij/zij staat in voor het leiden, motiveren en coördineren van de ploeg. De ploegbaas organiseert het werk zodanig dat de opgedragen taken tijdig en efficiënt worden uitgevoerd volgens de opgelegde normen

Profiel

Je bent houder van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een technische richting of een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs met minimum drie jaar relevante beroepservaring in een technische functie EN slagen voor een niveau- of capaciteitstest (ook laatstejaarsscholieren worden toegelaten mits voorleggen verklaring afstuderen of studiebewijs). Je bent bereid om voortdurend te leren en mee te groeien met veranderingen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je houdt ervan om mensen te coachen en te begeleiden om ervoor te zorgen dat de ploeg beschikt over gemotiveerde en competente medewerkers. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur. De brutowedde bedraagt ongeveer € 2.451,91 (D4, trap 0) en € 2.698,55 (D5, trap 9). Beroepservaring in de privésector, als zelfstandige of binnen de overheid wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Andere voordelen: maaltijdcheques (8 euro), gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen voor contractuelen (2% van het pensioengevend jaarloon) en een interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 6 juli 2020 via volgende link https://www.jobsolutions.be/register/5753 . Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Datum e-sollicitatie of poststempel geldt. Vermeld zeker ook de referentie van de vacature. Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

Meer info

Team personeel, 09 396 23 00, vacatures@lievegem.be of op www.lievegem.be/bestuur/vacatures