Vacature verzorgende

OCMW-bestuur Lievegem zoekt voor het team welzijn voor onmiddellijke indiensttreding

2 VTE verzorgendeN

Contractueel, niveau C, 1 voltijds (38/38) en 2 (19/38) deeltijds , bepaalde duur

Contract van 1 jaar met kans op verlenging

Functie

Je staat in voor huishoudelijke taken zoals het voorbereiden en klaarmaken van maaltijden, schoonmaken van de gebruikte huishoudmaterialen en de leefomgeving van de cliënt, opmaken voorraadlijst en boodschappen doen, de was en de strijk, het sorteren van het huishoudafval, … Je neemt ook verzorgende taken voor jouw rekening zoals hulp bieden bij de dagelijkse verzorging en bij het aan- en uitkleden, toezicht houden op te nemen medicatie, hulp bieden bij eten en drinken, signaleren van voedingsproblemen en hulp bieden bij het verplaatsen van de cliënt. Je biedt sociale en emotionele ondersteuning door actief te luisteren, door de cliënt te begeleiden bij activiteiten (wandeling, dokter) en door de zelfzorg van de cliënt te stimuleren

Je bent in het bezit van een erkend zorgdiploma zoals vastgesteld door het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de kwalificatievereisten in de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (meer info: Agentschap Zorg & Gezondheid).

Beroepssecundair onderwijs: thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, verzorgende, gezinsmanagement, begeleider in de kinderopvang, kinderzorg. Gegradueerde verpleegkunde. Technisch secundair onderwijs: gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, sociale en technisch wetenschappen, specialisatiejaar (animatie in de ouderenzorg, internaatswerking, of leefgroepenwerking), Se-n-Se (animatie in de ouderenzorg, internaatswerking of leefgroepenwerking). Volwassenonderwijs: begeleider-animator voor bejaarden, intercultureel werk, technische bijscholing voor de welzijnssector. Bachelor in het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: ergotherapie, kinesitherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde of vroedkunde. Bachelor in het studiegebied sociaal agogisch werk: gezinswetenschappen, orthopedagogie of sociaal werk

Wij bieden

Een contract van bepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding). De brutowedde bij aanvang bedraagt ongeveer € 1.927,37 (C1, 38/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Andere voordelen: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte werkdag) , gratis hospitalisatieverzekering voor het gezin na één jaar dienst, fietsvergoeding, eindejaarstoelage, vakantiegeld en een interessante verlofregeling.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 18 maart 2020 via https://www.jobsolutions.be/register/5326. Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Datum e-sollicitatie of poststempel geldt. Vermeld zeker ook de referentie van de vacature. De selectieproef (mondeling) vindt plaats op 23 maart 2020 in het OCMW Lievegem, Kerkstraat 7, 9950 Lievegem. OCMW-bestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!
 

Meer info

Team personeel, 09 396 23 00, vacatures@lievegem.be.