Vacature zaalwachter

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor het team sport, vrije tijd en evenementen

 

1 ZAALWACHTER

Contractueel, niveau D1-D3, halftijds (19/38), onbepaalde duur

Functie

Als zaalwachter maak je deel uit van het team vrije tijd en evenementen en sta je in voor het uitvoeren van diverse logistieke en- onderhoudstaken met het oog op een vlotte werking van de sportinfrastructuur van de gemeente Lievegem. Als zaalwachter houd je toezicht op de sportinfrastructuur met als doel in te staan voor de veiligheid, hulp verlenen bij sportactiviteiten en bemannen van het vrijetijdsloket.

Plaats in de organisatie

De zaalwachter werkt onder leiding van en rapporteert aan de deskundige sport.

Profiel

 • Elementaire kennis EHBO, ergonomie
 • Elementaire kennis van sporttakken, zaalvereisten, …
 • Kennis van bepaalde beheers- en exploitatieaspecten vrijetijds-accommodaties
 • Je hebt basiskennis van de gangbare computerprogramma’s zoals Word, Outlook,…
 • Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook in teamverband
 • Je onderhoudt, controleert en houdt toezicht op de sportinfrastructuur
 • Je werkt administratief mee in het vrijetijdsloket, reservaties, informatie verstrekken, enz.
 • Je bent flexibel en kan inspringen bij je collega’s in eigen dienst of op andere diensten
 • Je bent klantgericht
 • Je bent communicatief met verschillende doelgroepen

Wij bieden

 • Een inhoudelijk boeiende job met veel verantwoordelijkheid
 • Deeltijdse, contractuele aanstelling
 • Brutomaandwedde bij aanvang bedraagt ongeveer € 1929,61 (D1, trap 0, 38/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van tien jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen.
 • Extra voordelen: maaltijdcheques met een waarde van 8 euro per gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen (2% van het pensioengevend jaarloon)
 • Mogelijkheid tot vorming en opleiding
 • Interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot 6 juli 2020 via deze link https://www.jobsolutions.be/register/5764 .

Wij vragen volgende documenten:

 • Een curriculum vitae (cv)
 • Een kopie van jouw rijbewijs
 • Een recent (max. 3 maanden) uittreksel strafregister (algemeen model)
 • Een motivatiebrief

Onvolledige sollicitaties op de dag van de afsluiting van de kandidaturen worden niet aanvaard.

De algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (uittreksel strafregister algemeen model – niet ouder dan 3 maanden).
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Slagen voor de selectieprocedure

Wervingsreserve

Indien je geslaagd bent voor alle proeven, maar niet onmiddellijk wordt aangeworven door het college van burgemeester en schepenen, word je opgenomen in de wervingsreserve. De kandidaten in de wervingsreserve worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat. De wervingsreserve heeft een maximale duur van twee jaar en vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie. Indien het college van burgemeester en schepenen na de invulling van de functie zou beslissen om de functie alsnog open te verklaren, kan er geput worden uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve

Selectieprocedure

Selectiecommissie en procedure

De selectiecommissie bestaat uit 3 deskundigen De selectieprocedure voor deze functie bestaat uit volgende onderdelen:
- Een schriftelijke/praktische proef
- Een mondelinge proef

Een schriftelijke/praktische proef (op 40 punten)
Het analyseren en becommentariëren van een concrete situatie die betrekking heeft op de organisatie en de werking van de betrokken dienst. De kandidaten moeten één of meerdere proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in het competentieprofiel. Zij worden geconfronteerd met de verschillende onderdelen van de organisatie en de uitvoering van het werk dat in de functie aan bod komt.

Een mondelinge proef (op 60 punten)
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van alle vergelijkende examenonderdelen/selectietechnieken samen (schriftelijk, mondeling, ...). Indien de selectieprocedure meerdere examenonderdelen/selectietechnieken (vb. schriftelijk, mondeling, ...) bevat moet de kandidaat bovendien ten minste 50% behalen op elk van de onderdelen om tot het volgende examenonderdeel/selectietechniek toegelaten te worden.