Vakantiejob

Het gemeentebestuur en OCMW hebben jaarlijks een aantal vakantiejobs ter beschikking. Via een vakantiejob bij gemeentebestuur of OCMW, kan je werkervaring opdoen in de overheidssector.

Voorwaarden

  • Je bent minimum 16 jaar bent en gaat naar school of je bent 15 jaar, gaat alle dagen naar school en je hebt twee jaar secundair onderwijs achter de rug
  • je volgt deeltijds onderwijs en ontvangt alleen kinderbijslag, d.w.z.dat je geen deeltijdse job en geen leercontract hebt (let op: je kan alleen als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties
  • je bent niet meer leerplichtig (dus ouder dan 18 jaar bent), maar gaat wel nog naar school

 

Je kan niet als jobstudent werken als je meer dan zes maanden per jaar werkt of als je ingeschreven bent in een avondschool, als je onderwijs met beperkt leerplan volgt (max. 15 uren per week) of als stagiair in het kader van je opleiding.

 

Voor algemene informatie over studentenarbeid : 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel - 02/233.41.11

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag voor een vakantiejob indienen:

  • schriftelijk via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepen
  • solliciteer digitaal via vacatures@lievegem.be

 

Vermeld in je aanvraag voor een vakantiejob

  • je contactgegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd);
  • de gegevens van de onderwijsinstelling of het opleidingsinstituut;
  • de studierichting en eventueel het studiejaar indien het een meerjarige opleiding betreft;
  • de duur en de eventueel gewenste periode van de stage;
  • eventueel een voorkeur voor een bepaalde dienst en/of bepaald takenpakket