Vrijwilligers

Verschillende diensten van de gemeente en OCMW werken met vrijwilligers. De werking en het takenpakket van de vrijwilliger variëren sterk per dienst. Het vrijwilligerswerk gebeurt dan ook op basis van afspraken met het team waarmee wordt samengewerkt.

Vrijwilligerswerk gebeurt steeds onbezoldigd en onverplicht en kan nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.

In principe wordt aan de vrijwilligers van de gemeente geen vergoeding betaald. Echter bij specifieke omstandigheden kan het gemeentebestuur beslissen om onkosten hiervan terug te betalen. Dit gebeurt uitsluitend na voorafgaande afspraak hierover tussen het gemeentebestuur en de betrokken vrijwilliger.

De gemeente sluit voor de vrijwilligers steeds een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen kan de vrijwilliger contact opnemen met het verantwoordelijke team waar je het vrijwilligerswerk wil uitvoeren of via team personeel.

Vrijwilliger dorpsrestaurant

Buurtbewoners helpen met het klaarzetten en opruimen van de zaal. Ze ontvangen en bedienen de mensen. In een ontspannen sfeer is er altijd tijd voor een gezellige babbel.
Steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben je sociaal ingesteld en werk je graag in een team? Wil jij je inzetten voor de inwoners van je dorp? Heb je op woensdag of vrijdag een 3-tal uurtjes tijd (1x per week of om de 14 dagen)? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!

Interesse?
Neem dan snel contact op met Ineke Verreu :
-    op het telefoonnummer:09 396 23 00
-    of via e-mail : kerkelare@lievegem.be
-    of spring gerust eens binnen in het Ontmoetingscentrum Kerkelare, Kerkelare 21 te 9920 Lievegem