Vrijwilligers

Verschillende diensten van de gemeente en OCMW werken met vrijwilligers. De werking en het takenpakket van de vrijwilliger variëren sterk per dienst. Het vrijwilligerswerk gebeurt dan ook op basis van afspraken met de dienst waarmee wordt samengewerkt.

Vrijwilligerswerk gebeurt steeds onbezoldigd en onverplicht en kan nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.

In principe wordt aan de vrijwilligers van de gemeente geen vergoeding betaald. Echter bij specifieke omstandigheden kan het gemeentebestuur beslissen om onkosten hiervan terug te betalen. Dit gebeurt uitsluitend na voorafgaande afspraak hierover tussen het gemeentebestuur en de betrokken vrijwilliger.

De gemeente sluit voor de vrijwilligers steeds een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen kan de vrijwilliger contact opnemen met de verantwoordelijke dienst waar je het vrijwilligerswerk wil uitvoeren of via team personeel.