Lievegemnaren laten hun mening horen in grote bevolkingsenquête

Het gemeentebestuur van Lievegem organiseerde in de zomervakantie van 2019 een grote bevolkingsenquête waarin ze aan haar inwoners heel wat vragen stelde over de nieuwe fusiegemeente. 616 inwoners namen deel nadat het bestuur van Lievegem hen uitnodigde deel te nemen aan de bevraging. Nog eens 472 deelnemers namen de tijd om op vrijwillige basis alle vragen in te vullen. We zijn als lokaal bestuur erg dankbaar voor het engagement dat onze inwoners tonen: een totaal van 1.088 deelnames zorgt ervoor dat de foutenmarge kleiner is dan gewoonlijk bij dergelijke onderzoeken (2,9% in plaats van 5%). Alle onderzoeksresultaten vind je onderaan deze pagina.

 

Wanneer we even de tijd nemen om te bekijken wie de enquête heeft ingevuld, dan zien we dat we ongeveer evenveel mannen als vrouwen vonden om de enquête in te vullen. Alle leeftijdscategorieën zijn ook vertegenwoordigd en werden gewogen in de resultaten. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat iedereen evenveel doorweegt in een cijfer. Zo krijgen we resultaten die zo correct mogelijk de mening van de Lievegemnaar weergeeft.

 

 

Onze inwoners wonen graag in hun buurt en bij uitbreiding Lievegem. We krijgen gemiddeld zo’n acht op tien op die vraag. Goed 84% maakt af en toe een praatje met zijn of haar buren en een gemiddelde van zo’n 70% vindt dat er voldoende horeca en winkels zijn in de buurt. 60% van onze inwoners gelooft dat mensen van verschillende culturen goed samenleven in de buurt.

Groen, open ruimte en de leefomgeving in Lievegem

Onze inwoners vinden dat er voldoende groene en open ruimte is in de gemeente. 81% geeft de gemeente 6/10 of hoger. Zo’n 65% vindt dat er voldoende groene en open ruimte is voor de kinderen om te spelen, en 35% zou daar verandering in willen zien.

77% van de inwoners vindt dat het bestuur voldoende doet om ons groene karakter te bewaren. En 72% van de Lievegemnaren is van oordeel dat onze diensten het groen goed onderhouden.

Onze inwoners zijn niet te vinden voor het opofferen van parkeerplaatsen voor bomen (68%).

77% van onze inwoners wil gratis groenafval naar het recyclagepark kunnen brengen en wil niet dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast wat zou betekenen dat iedereen betaalt voor zijn of haar eigen groenafval.

De meningen over windmolens zijn verdeeld: 53% zien een windmolen op minimum 400 meter van hun woning wel zitten, 47% vindt dit niet kunnen.

Mobiliteit, veiligheid en verkeer

De Lievegemnaar gaf te kennen dat veilige fietspaden (significant hoger), veilige voetpaden en een veiligere schoolomgeving de belangrijkste zaken zijn die aangepakt moeten worden. We vervolledigen de top vijf met meer openbaar vervoer en meer verkeerscontroles.

Over expliciete verkeersmaatregelen zeggen onze inwoners dat zone 30 niet nodig is in woonwijken (63%). Trajectcontroles komen ook aan bod: slechts 31% vindt dit een goed idee, 23% een slecht idee en 46% heeft er geen mening over.

86% van de Lievegemnaren is voor meer camerabewaking en 92% voelt zich veilig in Lievegem. Tot 69% van onze inwoners kent de wijkagent niet, hoewel ze hem of haar belangrijk vinden (68%).

Voorzieningen in Lievegem

Onze inwoners vinden het aanbod voorzieningen en activiteiten in Lievegem er goed. Het aanbod activiteiten voor senioren, jongeren, sportactiviteiten en lokale evenementen scoren allemaal 80% of hoger in de groep die hierover een mening uitte. Enkele resultaten waren wat wisselvalliger: 36% wil graag een groter aanbod kunstonderwijs en 32% wil meer groen dat toegankelijk is. Een uitgesproken resultaat over volwassenonderwijs: 74% van onze inwoners wil graag een groter aanbod.

348 mensen van de 1088 deelnemers deden ook enkele uitspraken over voorzieningen voor (kleine) kinderen. Ze vinden dat het aanbod kinderopvang en basisscholen goed zit. Speelpleintjes in de verschillende wijken en voorzieningen in open lucht voor kleine kinderen zit dan weer minder goed, de helft van de deelnemers met een uitgesproken mening vinden dat het bestuur een extra inspanning moet doen. De andere helft vindt dit dan weer niet.

36% van de inwoners vindt dat er een bibliotheek open moet zijn op zondagvoormiddag, maar de meerderheid van de deelnemers heeft er geen mening over of vindt dit niet nodig.

Wat vinden onze inwoners over het gemeentebestuur?

60% van onze inwoners deed beroep op het onthaal van de gemeente en kon er terecht met al zijn of haar vragen. 7% is er geweest maar kon er niet met zijn of haar vraag terecht. Het onthaal werd pas tien maanden geleden voor het eerst ingezet.

72% van onze inwoners wil graag een aanbod van dienstverlening in elke deelgemeente. Voor minder courante dienstverlening willen de Lievegemnaren zich verplaatsen.

Onze inwoners gaven ook hun mening over de openingsuren van de gemeente. Slechts een derde van de inwoners wil een zaterdagvoormiddagopening, 57% wil een avondopening tot 20.00 uur en maar 9% een opening over de middag.

Er is een grote appreciatie voor onze neutrale, discrete en klantvriendelijke benadering van het personeel: 90% vindt deze goed.

We merken dat er nog drempels zijn naar het OCMW, die gaan vaak gepaard met een beperkte kennis over de verschillende producten. Bovendien kent goed 80% de sociale rechten waar ze recht op hebben niet of weinig.

Onze inwoners over communicatie en participatie

De Lievegemnaar is over het algemeen tevreden over de communicatie door de gemeente (79%). Voor 73% is het gemeentelijk infoblad het gewenste communicatiemiddel, gevolgd door e-mail (48%), website (43%) en via folders/flyers (28%). 92% van de respondenten vindt het infoblad goed leesbaar en begrijpt goed wat erin staat. Meer dan 85% van onze inwoners is van mening dat er voldoende informatie in het infoblad staat over allerhande activiteiten. We kunnen wel wat meer aandacht geven aan beleidsbeslissingen in het infoblad (28% zou hier meer aandacht aan willen), want 91% van de inwoners wil hier graag informatie over.

Meer dan 55% van de deelnemers wil graag meepraten over de toekomstplannen in Lievegem. Vooral 35-54-jarigen zijn vragende partij voor inspraak. Enquêtes zijn volgens onze inwoners dé manier om dat te doen, maar ook bewonersplatformen en een wijkoverleg zijn gewild.

Wat zijn nu de prioriteiten volgens de Lievegemnaren?

De deelnemers konden ook laten weten wat voor hen de absolute prioriteit zou moeten zijn van het gemeentebestuur van Lievegem:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Nethouden van straten, pleinen, fiets- en voetpaden
  3. Dienstverlening

Zou je Lievegem aanraden?

Onze inwoners zeggen van wel. 35% zou Lievegem nu al absoluut aanbevelen aan vrienden en familie. We spreken hier over de mensen die Lievegem een 9/10 of 10/10 gaven op een schaal van 0 tot 10. 16% zou Lievegem niet aanraden, dat zijn de mensen die tussen 0 en 6 antwoordden. 48% staat hier neutraal tegenover (7 – 8). Deze cijfers zijn goed, volgens de onderzoekers.