Verwijdering van graven

Verwijdering van grafstenen

Binnenkort zal er een grote ontruiming plaatsvinden op de kerkhoven van Lovendegem en Vinderhoute. De graven worden ten vroegste in april 2021 weggehaald.

De Vlaamse wetgeving voorziet dat het op alle begraafplaatsen mogelijk moet zijn om een concessie te nemen in volle grond. In Lievegem was dit nog niet mogelijk op de begraafplaats Lovendegem en Vinderhoute. Na de herindeling van de begraafplaatsen zal dit wel mogelijk zijn. Wanneer de nabestaanden hebben gekozen voor een kosteloze begraving in volle grond zonder concessie voor 10 jaar dan zullen zij de kans krijgen om de overledene alsnog over te brengen naar een betalende concessie voor een periode van 20 jaar. Omdat het onmogelijk is om alle nabestaanden te contacteren, werd er aan alle ‘vervallen’ graven een bordje geplaatst met de beslissing van het college om tot ontruiming over te gaan. Deze melding blijft een jaar lang staan zodat alle nabestaanden de kans krijgen deze boodschap te lezen en actie te ondernemen. Wanneer nabestaanden bij het overlijden van hun dierbare wel reeds hebben gekozen voor een concessie, worden de concessiehouders per brief verwittigd dat de concessie is vervallen en krijgen zij eveneens de kans die concessie te verlengen. Wij begrijpen dat dit voor de nabestaanden geen gemakkelijke beslissingen zijn. Team burger raadt de mensen aan om bij hen langs te gaan om de keuzemogelijkheden in alle rust te bespreken. Maak hiervoor gerust een afspraak door te bellen naar onthaal Lievegem: 09 396 23 00.

 

ontruimingpercelen