Medische beperkingen rijbewijs

Heb je een medische beperking zoals diabetes, epilepsie, hartaandoening, …? Check dan zeker of je geen medisch attest nodig hebt voor je je rijbewijs aanvraagt. Als je dit niet hebt, terwijl je eigenlijk wel zou moeten, dan kan dit problemen geven bij de verzekeringen na een ongeval.

Er moet een nieuw rijbewijs aangevraagd worden wanneer je recht hebt op verlenging van de geldigheid van rijgeschiktheidsattesten (medische keuring), attesten griffie en documenten herstelonderzoeken t.e.m. 30.09.2021. Wij raden dus iedereen aan (wiens medische keuring vervallen is of vervalt) om zo vlug mogelijk te zorgen voor een nieuw medisch attest, zodat je wettelijk in orde bent om de baan op te gaan.

Contacteer ons gerust als er hierover nog vragen zijn.

Wanneer heb je een attest nodig

De lijst met de lichamelijke beperkingen waarvoor je een medisch attest nodig hebt, kan je hier vinden:

https://www.wegcode.be/ wetteksten/secties/kb /kb-230398/662-bijlage6