Het groeipakket

Wat is het groeipakket?

Het groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, aangevuld met nieuwe toeslagen om ieder kind maximale groeikansen te geven.

Elk kind krijgt vanaf 1 januari 2019 een Groeipakket op maat. Het bedrag kan dus verschillen van kind tot kind.

Wat zit er in het groeipakket?

Kinderen geboren voor 1 januari 2019

Kinderen geboren na 1 januari 2019

/

Startbedrag: 1.122 euro bij geboorte of adoptie

Maandelijks basisbedrag (oude bedragen)

93,93 euro – 173,80 euro – 259,49 euro

Je kind behoudt tot het einde van zijn recht het basisbedrag dat het op 31/12/2018 heeft.

Maandelijks basisbedrag (nieuw bedrag)

163,20 euro voor elk kind

Leeftijdsbijslag

Het maandelijks basisbedrag stijgt wanneer je kind 6, 12 en 18 wordt.

/

Sociale toeslag

Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en gezinssituatie

Sociale toeslag

Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en gezinssituatie

Schoolbonus voor elk kind in augustus, afhankelijk van de leeftijd van je kind.

Participatietoeslagen:

·         Kinderopvangtoeslag: Voor kinderen in een door Vlaanderen erkende kinderopvang waar de dagprijs niet berekend is op basis van je inkomen. 3,23 euro per opvangdag.

·         Kleutertoeslag: Voor kleuters van 3 en 4 jaar in het Nederlandstalige onderwijs. Voorwaarden: een kleuter van 3 jaar moet tijdig ingeschreven zijn ( ten laatste op 3 jaar en 2 maanden), een kleuter van 4 jaar moet ook voldoende aanwezig zijn op school (afhankelijk van de inschrijvingsdatum). 132,60 euro per jaar

·         Schooltoeslag: Vanaf schooljaar 2019-2020 (vroegere schooltoelage): een bedrag per schooljaar voor kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, afhankelijk van het gezinsinkomen.

Zorgtoeslag: maandelijkse extra voor wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke zorgnoden.

Hoe krijg ik het groeipakket?

Ik ben zwanger van mijn eerste kind

Verwacht je jouw eerste kind in 2019? Dan kies je zelf je uitbetaler. Er zijn vier private uitbetalers en een uitbetaler van de Vlaamse overheid. Je dient zelf je groeipakket aan te vragen.

Private uitbetalers:

  • Infino: Securex + Acerta
  • Kidslife Vlaanderen: ADMB + Group S + Easypay group
  • My Family: Xerius
  • Parentia: Partena + Attentia + Future Generations

Uitbetaler Vlaamse Overheid:

  • Fons (vroegere Famifed)

Je kind heeft recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Ik heb al kinderen

Dan hoef je niets te doen. Je dossier wordt automatisch overgedragen aan de opvolger van je huidige kinderbijslagfonds in Vlaanderen. Deze uitbetaler betaalt vanaf februari 2019 het Groeipakket (recht van januari).

Je behoudt de bedragen uit de oude kinderbijslagregeling. Je kunt wel recht hebben op een nieuwe toeslag uit het groeipakket.

Krijg je er nog een kind bij in 2019 of later? Dan heeft dat kind recht op de nieuwe bedragen.

Voor meer info of ondersteuning bij je aanvraag kun je steeds terecht in het Huis van het Kind (OCMW). Contactgegevens: Lien De Busschere, 09/396 23 00 welzijn@lievegem.be