Gemeentelijke buitenschoolse opvang

Een BKO is een buitenschoolse kinderopvang. Alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs kunnen er terecht. De kinderen worden onder begeleiding van en naar de school gebracht.

De opvang wordt georganiseerd:

 • Voor en na de schooluren
 • Op woensdagnamiddag
 • Op schoolvrije dagen
 • Tijdens de schoolvakanties

De kinderen krijgen activiteiten aangeboden onder leiding van een lokale coördinator en een team van begeleiders. Ze kunnen ook vrij spelen. De opvang staat volledig in het belang van het kind met nadruk op vrijetijdsbeleving en het creëren van een huiselijke sfeer.

Conform de normen gesteld door Kind en Gezin is er 1 begeleidster per 14 aanwezige kinderen. Regelmatig wordt het personeel bijgeschoold door een erkend vormingscentrum.

 

Retributies

Voor het gebruik van de BKO van Lievegem worden volgende retributies ingevoerd:

 • Ouderbijdrage (m.i.v. 16.09.2019 Voor- en naschoolse opvang Per begonnen 0,5 u € 1,10
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen< 3 u € 4,50 3 u – 6 u € 6,50> 6 u € 11,50
 • Op woensdagnamiddag wordt het voor ouders meest voordelige tarief gehanteerd.
 • Begeleide studie Sint-Martinus: € 3,50 Stille studie Sint-Martinus: € 3
 • Extra ouderbijdrage bij laattijdig afhalen: € 25 per kind per opvangmoment
 • Kost voor meer dan 5 geannuleerde opvangdagen per schooljaar: € 11,50 per kind per dag
 • Warme maaltijd (enkel De Vlinder): € 3•Inningskosten bij wanbetaling
 • De extra kost gelinkt aan een uitstap of een activiteit: € 1 tot € 20
 • Opzettelijke vernieling van materiaal door kinderen: kostprijs van de herstelling

De betaling gebeurt op basis van een factuur. Bij gebrek aan betaling binnen de voorziene termijn zal de invordering gebeuren overeenkomstig het burgerlijk recht en kan de opvang geschorst of opgezegd worden. Volgende kortingen worden toegestaan

 • 25% korting: als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden
 • 50% korting: als het aanvraagdossier voor sociaal tarief door het OCMW wordt goedgekeurd.