Inschrijving buitenschoolse kinderopvang

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledige inlichtingenfiche en schriftelijke overeenkomst is ingevuld en ondertekend. De inschrijving gebeurt bij voorkeur op afspraak met de verantwoordelijke die de nodige inlichtingen verschaft.

Bij de inschrijving overloopt de verantwoordelijke het huishoudelijk reglement, het retributiereglement, de schriftelijke overeenkomst en de inlichtingenfiche