Inschrijving buitenschoolse kinderopvang

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledige inlichtingenfiche en schriftelijke overeenkomst is ingevuld en ondertekend én een attest van gezinssamenstelling is bezorgd.
Attest van gezinssamenstelling via ‘Mijn dossier’, dienst burgerzaken of het thuisloket.

 

De inschrijving gebeurt bij voorkeur op afspraak met de verantwoordelijke die de nodige inlichtingen verschaft.

Bij de inschrijving overloopt de verantwoordelijke het huishoudelijk reglement, het retributiereglement, de schriftelijke overeenkomst en de inlichtingenfiche