Inschrijvingen

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledige inlichtingenfiche en schriftelijke overeenkomst is ingevuld en ondertekend én een attest van gezinssamenstelling is bezorgd.
Attest van gezinssamenstelling via ‘Mijn dossier’, dienst burgerzaken of het thuisloket.

 

De inschrijving gebeurt bij voorkeur op afspraak met de verantwoordelijke die de nodige inlichtingen verschaft.

Bij de inschrijving overloopt de verantwoordelijke het huishoudelijk reglement, het retributiereglement, de schriftelijke overeenkomst en de inlichtingenfiche

Inschrijvingen schoolvrije en vakantiedagen (ouderportaal)

Voor opvang op vakantie- of schoolvrije dagen werken alle locaties met verplichte online reservaties. Dit gaat via het ouderportaal van Tjek. Je ontvangt tijdens de inschrijvingsperiode een unieke code via mail waarmee inschrijven mogelijk is. Je krijgt hierover meer uitleg bij inschrijving. Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode kan je enkel nog opvang aanvragen via bko@lievegem.be .

Je kan alvast hier de handleiding voor ouders bekijken: https://www.tjek.be/manual/ouderportaal/
 
Aarzel niet om ons te contacteren mocht er iets onduidelijk zijn op bko@lievegem.be