Veelgestelde vragen

Op 3 juli 2019 keurde de gemeenteraad van Lievegem het retributiereglement en het huishoudelijk reglement goed van de buitenschoolse kinderopvang van Lievegem. We somden even de veelgestelde vragen voor jullie op. 

Wijzigen de openingsuren?
Op opvangmomenten voor en na schooltijd en op schoolvrije dagen blijven de opvanguren hetzelfde als voorheen. Je vindt alle info terug in de bijlage van het huishoudelijk reglement.
Enkel in vakantieperiodes wijzigen onze openingsuren. Op vakantiedagen kan je kind bij ons terecht van 6.30 tot 18.30 uur. Op die manier is de opvang 12 uur per dag geopend. Gemiddeld maakten in de vorige zomervakantie 3,9 kinderen gebruik van de 296 opvangplaatsen tussen 18.30 en 19.00 u.
Op 24 december sluit elke opvanglocatie om 14.00 uur.

Uitgebreide openingsuren BKO's

Zijn er collectieve sluitingsperiodes?
Alle kinderopvanglocaties sluiten twee weken tijdens de zomervakantie. Hiervan is één week gemeenschappelijk. Ook op de laatste vakantiedag van de zomervakantie en in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar zijn alle opvanglocaties gesloten.
De 2e sluitingsweek tijdens de zomervakantie werd gespreid gepland. Hierbij werd rekening gehouden met de periodes waarin de vraag naar opvang het laagst is.
In de weken dat niet alle opvanglocaties sluiten zorgen we ervoor dat er minstens 2 locaties open zijn. Enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende kinderen opgevangen kunnen worden. Dit betekent dat we in Lievegem 50 weken per jaar jouw kind kunnen opvangen.
Naast de buitenschoolse kinderopvang zijn er in de gemeente Lievegem nog andere vrijetijdsmogelijkheden.

Wanneer is het nodig vooraf opvang aan te vragen?
Je kan voor en na de schooltijd steeds in de kinderopvang terecht.
Voor opvang gedurende langere periodes (opvang op schoolvrije dagen, opvang op vakantiedagen) dien je vooraf een aanvraag in. Zo’n aanvraag zorgt ervoor dat de veiligheid van je kind gegarandeerd blijft. Elke opvanglocatie heeft een bepaalde erkende capaciteit.
Een aanvraag gebeurt online via een unieke code die je via mail ontvangt bij de start van de inschrijvingsperiode. Meer informatie over het online inschrijven vind je hier terug: https://www.tjek.be/manual/ouderportaal
Na afsluiting van de inschrijvingsperiode ontvang je een bericht met een overzicht van de dagen waarop je kind in de kinderopvang terecht kan.

Wat als mijn kind op de reservelijst staat voor bepaalde opvangdagen?
Komt er op een later moment toch nog een plaats vrij dan contacteren wij jou en kan je aangeven of je de plaats nodig hebt.
Wanneer je na de inschrijvingsperiode een bericht krijgt dat je op de reservelijst staat, dan kan je altijd opvang op een andere locatie aanvragen wanneer daar nog plaats is. Je doet dat door diezelfde week voor vrijdag een mailtje te sturen naar bko@lievegem.be. We behandelen alle aanvragen in volgorde.

Wat als ik onverwacht opvang nodig heb?
Op eender welk moment kan je als ouder telefonisch of via mail contact opnemen met de opvanglocaties om na te gaan of er nog plaats is voor je kind. Wanneer de maximale capaciteit van de gevraagde dag nog niet bereikt is, is inschrijven tot op de dag zelf mogelijk.

Kan ik gevraagde opvangdagen nog wijzigen?
Voor elke inschrijvingsperiode is bepaald tot wanneer je kosteloos kan annuleren.
•    Voor korte vakantieperiodes en opvang op schoolvrije dagen is dit tot 7 dagen voor de aanvang van de opvangperiode. Stel dat er op dinsdag een pedagogische studiedag is op school, dan kan je uiterlijk op maandag de week ervoor kosteloos afzeggen. In dit geval is dat 8 dagen ervoor.
•    Voor de zomervakantie is dit tot en met 10 juni (voor de opvang in de maand juli) of tot en met 10 juli (voor de opvang in de maand augustus).
Wanneer je kind ziek is op het gevraagde opvangmoment kan je ook kosteloos annuleren d.m.v. een doktersattest.
Per schooljaar kan je nog 5 opvangdagen extra kosteloos annuleren tot op de dag zelf (bvb. grootouder plant een spontane uitstap, uitnodiging voor een verjaardagsfeestje…).

Hoe wordt de opvangprijs berekend op een vakantiedag?
De totale verblijfsduur van je kind op een vakantiedag vormt de basis van de berekening van de opvangprijs. De ouderbijdrage ligt tussen de minimale en maximale ouderbijdragen, zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering.
Zelfs als de aanwezigheid van je kind onderbroken wordt (bvb. om naar de speelpleinwerking te gaan…) bekijken we de totale opvangsduur en rekenen we maar 1 bedrag aan (minder dan 3 uur – voor 3 tot 6 uur – vanaf 6 uur).

Welke voorwaarden zijn er om in de kinderopvang te werken?
Kinderbegeleiders beschikken minstens over een diploma kinderzorg (specialisatiejaar TSO of behaald via het volwassenenonderwijs) of een diploma jeugd- en gehandicaptenzorg. Ook andere diploma’s komen in aanmerking.
Dezelfde regels gelden voor jobstudenten die als kinderbegeleider werken.

Heb je nog een vraag?
Je vraag kan je doorgeven door een mail te sturen naar bko@lievegem.be. We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord en vullen wanneer nodig deze FAQ verder aan.