Lokaal mondiale verenigingen

11.11.11 Lievegem

11.11.11 strijd ervoor om mensen in Noord, Zuid, Oost en West een menswaardig leven te laten leiden. We willen blijvend iets veranderen door:

 • Krachten te bundelen: als koepl bundelen we de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden burgerinitiatieven en duizenden vrijwilligers. Op die manier wordt onze stem luider, ook aan tafel bij politici.
 • De juiste acties op de juiste plaatsen: Het geld dat we ophalen, verdelen we onder onze lidorganisaties. Steun je ons, dan steun je dus ook Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters van de Wereld of een van onze zestig andere partners.
 • Het grotere verhaal te laten zien: Wereldproblemen aanpakken vergt overzicht. Migratie in goede banen leiden kan niet zonder ook te begrijpen hoe het klimaat mensen op de vlucht jaagt. Dankzij ons breed netwerk zien we de verbanden en kunnen we structurele oplossingen bouwen.

Meer informatie? kikivandyck@telenet.be

ASHA HOPE vzw

ASHA-HOPE is een scholingsproject  (20 projecten) dat loopt in India en Sri Lanka, waar wij jonge kinderen uit de armste gezinnen en internaten, via onderwijs een betere toekomst willen geven, zodat ze in eigen land kunnen opgroeien. Onze doelstellingen zijn:

 • Het individueel sponsoren van (een deel van) de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen via een jaarlijkse vaste storting.
 • Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de internaten.

Meer informatie? www.asha-hope.be of info@asha-hope.be

Ayude for a New Day

Ayude For a New Day vzw is een Belgische organisatie, opgericht in 1994. Centraal in de roeping van Ayude staan de talrijke (straat)kinderen in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat het bieden van duurzaam onderwijs de sleutel is om deze kinderen uit de vicieuze armoedecirkel te halen en bijgevolg hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen.

Daarnaast trachten wij de kindjes en de families waartoe zij behoren te helpen bij lichamelijke (medische begeleiding) en andere noden. Ayude heeft de visie om zoveel mogelijk minderbedeelde straatkinderen in deze wereld te tonen dat ook “zij” belangrijk zijn. Voor Ayude is elk kind de moeite waard.

Meer informatie? www.ayude.be of ayude@skynet.be

Belgium Brick Children School Foundation (BBCSF)

Project 'Brick by Brick'

 • Een basisschool voor de kinderen van de gastarbeiders-gezinnen, die werken en leven in de steenbakkerijen in de vallei van Kathmandu (Nepal).
 • Een kwalitatief onderwijsprogramma. Kwalitatief onderwijs in de zes satelliet klassen van de Brick Children School, voor de kinderen van de ouders die werken en leven in- en rond de steenovens van Bhaktapur.
 • Het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School.
 • Een geïntegreerd medisch en educatief dagcentrum voor kinderen met een beperking.
 • Een medisch en onderwijsteam geeft aan de ouders en aan hun kinderen met Cerebral Palsy, in het dagcentrum, aangepaste begeleiding en verzorging.

 

Broederlijk Delen

(later meer)

Children's Welfare Organisation Africa (CWOA)

CWOA is een non-profit organisatie met als doel de zorg en de opleiding van jonge, hulpbehoevende kinderen in Afrika (Oeganda) te verbeteren. Onze aanpak bestaat erin de kinderen (en indirect de moeders) te voorzien van primaire behoeften zoals voeding, hygiëne, medicijnen, kleding, speelgoed en schoolgerief en op deze manier te investeren in hun toekomst. CWOA draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.

Meer informatie? www.cwoa.be of childrenswelfareoa@gmail.com

 

COOPUUR

Coopuur staat voor lokaal/bio/duurzaam/sociaal/fairtrade. Coopuur is een vernieuwende coöperatieve natuurwinkel rond planten en voeding met een verhaal.  Wij zijn een groep kleinschalige producenten en sociaal geëngageerde mensen die kwaliteit en eerlijke handel centraal stellen, met het oog voor het milieu.

Meer informatie? Veldhoek 33, 9931 Lievegem (Oostwinkel), www.natuurplus.be, info@natuurplus.be of de facebookpagina.

 

DIFAM ngo

DIFAM : Integrale Ontwikkeling t.v.v.de Maya families in San Miguel Ixt. Guatemala

 • Aandacht voor jongeren d.mv. studiebeurzen.
 • Gezondheidszorg in het hospittaaltje Moeder en Kind.
 • Aandacht voor de huismoeders door organisatie van miniprojecten zoals hout besparende kookfornuizen, waterfilters, drinkwater, wasbakken e.a.
 • Voedselzekerheid en Voedselonafhankelijkheid d.m.v. het versterken van de lokale landbouw, in respect met de natuurlijke elementen de eigen productie verhogen voor eigen gebruik en verkoop op de lokale markten. Strijd tegen ontbossing door boomkwekerijtjes en  fruitbomenteelt te organiseren.

Meer informatie? www.difam.org of marijke_cambier@hotmail.com

 

Oxfam-Wereldwinkel Lievegem vzw

Oxfam-Wereldwinkel Lievegem VZW maakt deel uit van Oxfam België, een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Dat doen we in woord en daad en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen. Concreet doen we dit door via de winkelwerking producten uit Eerlijke Handel aan te bieden, informatie aan te bieden, vormingsactiviteiten op te zetten en geïnteresseerde scholen educatieve activiteiten aan te bieden.

Meer informatie? Dorp 11, 9920 Lievegem, www.oxfamwereldwinkels.be of owwlievegem@gmail.com

 

Rode Kruis Lievegem

Thema’s: plaatsen van waterpompen voor drinkbaar water, zo red je mensenlevens.
hulp bij natuurrampen, de mensen hier bewust maken wat er gebeurt ver buiten ons België. Alsook het coronavirus, hier en ver weg.

Meer informatie? www.rodekruis.be, pr@zomergem.rodekruis.be of de facebookpagina.

 

Vleugels van Hoop

Thema: De vzw Vleugels van Hoop zet zich in voor mensen in het gebied van de grote meren in Centraal-Afrika: Rwanda, Oeganda, Burundi, DR Congo, Tanzania… Door het opstarten van lokale projecten gaan we de strijd aan tegen honger en armoede, voor een beter leven, voor integratie van kinderen en volwassenen met een beperking, voor recht op basisvorming en opleiding, voor gelijke rechten en kansen voor iedereen. Met directe financiële steun aan projecten wordt de lokale economie gestimuleerd en helpen we de bevolking zelf de handen uit de mouwen te steken. Lokale verantwoordelijken staan er borg voor dat de projecten ook in de toekomst ten goede komen aan de gemeenschap. We willen ‘vleugels' geven naar een betere toekomst!

Meer informatie? www.vleugelsvanhoop.be of info@vleugelsvanhoop.be

 

Voedselteams vzw

Voedselteams is een beweging van actieve producenten en consumenten. Wij ijveren voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van lokale economieën. Voedselteams staat voor de belangen van consument én producent.  Een lokaal voedselteam bestaat uit een aantal vrijwilligers die instaan voor de werking van het team. Aan elk team is een specifieke webwinkel verbonden. Via de webwinkel kunnen mensen lokale producten bestellen rechtstreeks van de boer of de producent. Afhalen van de bestellingen kan 1 keer in de week in het depot van het team . Consumenten die bij Voedselteams bestellen, zijn dan ook lid van onze organisatie. Een jaarlijks lidmaatschap kost 20€. In ruil daarvoor blijven leden op de hoogte van alle nieuwtjes van onze producenten, leren ze bij over waar ons voedsel vandaan komt en worden er activiteiten georganiseerd om boer en burger dichter bij elkaar te brengen.

Meer informatie? www.voedselteams.be of ilse@voedselteams.be

 

Vrienden van KemoPoDi

De Vrienden van KemoPoDi ondersteunen gezondheidsprojecten in Keur Moussa, Pout en Diender (KemoPoDi) in Senegal. Ons doel is het leven van inwoners in een landelijk gebied kwalitatief te verbeteren door te investeren in basisgezondheidszorg.

We ondersteunen de gezondheidsposten op logistiek en materieel vlak.  Betere kwaliteit van de hulpverlening zorgt voor meer vertrouwen en medewerking bij de inwoners en dus een efficiëntere gezondheidszorg.

Meer informatie? www.vriendenvankemopodi.be