Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Gemeente Lievegem vindt het belangrijk om alle vrijwilligers die zich inzetten rond mondiale solidariteit te ondersteunen. Zowel verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking als particulieren die zich inzetten voor een kleinschalig project in een ontwikkelingsland komen in aanmerking voor een subsidie.

Voor verenigingen

Lievegemse verenigingen die werken rond internationale ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en/of thema’s die bijdragen tot mondiale solidariteit kunnen een subsidie van maximum 400 euro aanvragen.

Voor particulieren

Ook inwoners van Lievegem die zich actief inzetten voor een kleinschalig project in een DAC-land (ontwikkelingsland erkend door de OESO) met draagvlak in Lievegem kunnen een subsidieaanvraag indienen van max. 1000 euro.Nieuw hierbij is dat verenigingen die subsidies willen ontvangen zich moeten aansluiten bij de Lokaal Mondiale Raad en actief deelnemen aan de werking ervan. De vereniging moet regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen. Op die manier willen we een actief lokaal mondiaal platform in Lievegem uitbouwen, waar ervaringsuitwisseling centraal staat. De reglementen met de voorwaarden en de aanvraagformulieren kan je hieronder vinden. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 maart.

Noodhulp

Noodhulp is de hulp die door een organisatie geboden wordt aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. Eigen aan noodhulp is dat deze hulp ad hoc aangeboden wordt bij rampen, conflicten die hoogdringende ondersteuning nodig hebben.