Subsidies verenigingen en projecten ontwikkelingssamenwerking

Vanaf 2020 zijn er twee nieuwe subsidiereglementen voor subsidies aan verenigingen en projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Als gemeente vinden we het belangrijk om op deze manier alle vrijwilligers die zich inzetten rond mondiale solidariteit te ondersteunen en mensen wakker te maken betreft de noden in ontwikkelingslanden overal ter wereld.

Lievegemse verenigingen die werken rond internationale ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en/of thema’s die bijdragen tot mondiale solidariteit en hun zetel hebben op het grondgebied Lievegem kunnen een subsidie van max. 400 euro aanvragen.

Ook inwoners van Lievegem die zich actief inzetten voor een kleinschalig project in een DAC-land (ontwikkelingsland erkend door de OESO) met draagvlak in Lievegem kunnen een subsidieaanvraag indienen van max. 1000 euro.Nieuw hierbij is dat verenigingen die subsidies willen ontvangen zich moeten aansluiten bij de Lokaal Mondiale Raad en actief deelnemen aan de werking ervan. De vereniging moet regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen. Op die manier willen we een actief lokaal mondiaal platform in Lievegem uitbouwen, waar ervaringsuitwisseling centraal staat. De reglementen met de voorwaarden en de aanvraagformulieren kan je hieronder vinden. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 maart.