Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

Het OCMW voorziet vanaf november 2020 tot eind volgend jaar een éénmalig consumptiebudget van 50, 75 of 100 euro in de vorm van Lievegembonnen. De Lievegembonnen dienen als extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen.

Daarnaast willen we met dit budget ook een stimulans geven aan onze lokale handelaars. Dit extraatje kan door het kwetsbaar gezin zeer ruim worden ingezet : kledij, kapper, schoolmateriaal, voeding, huishoudtoestellen… De Lievegembon die ook vaak wordt aangekocht als geschenkencheque kan worden ingewisseld bij nagenoeg alle Lievegemse handelaars.

Doelgroep

  1. Mensen met leefloon, budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling
  2. Alleenstaanden met kinderen of zwangere alleenstaanden met een beperkt inkomen
  3. Ouderen met een minimum pensioen
  4. Alleenstaande personen of gezinshoofden met een invaliditeitsuitkering of een inkomensvervangende tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  5. Jongeren tot 25 jaar die alleen wonen en een laag inkomen hebben

Voorwaarden
De inkomstenvoorwaarden en de voorwaarde over het bezit van een eigendom zijn vastgelegd in het reglement dat hiervoor werd goedgekeurd. Denk je in aanmerking te komen of heb je vragen over deze premie? Maak dan een afspraak met team welzijn en kom langs op een zitdag in Lovendegem, Waarschoot of Zomergem.