Energiefonds

De OCMW’s kregen bij wet van 4 september 2002 de opdracht om begeleiding en financiële steunverlening te geven aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. Deze wet voorzag in de mogelijkheid om een energiefonds op te richten dat openbare dienstverplichtingen deels of volledig kan financieren