Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon. Maar deze financiële hulp staat niet alleen. Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van jou terug. Zo zal het OCMW je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij je past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. Je moet bovendien ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen, deel te nemen aan een project...