Huurwaarborg

In eerste instantie kijkt het OCMW na als de huurwaarborg kan aangevraagd worden via het Vlaams Woningfonds.  Lukt dit niet dan onderzoekt het OCMW jouw vraag.

Meer info
www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening
09/222 03 94
hwlovl@vlaamswoningfonds.be
Provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen
Oude Houtlei 13A/001
9000 Gent