Wijkwerk

Wat

Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijk relevante, lokale taken bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gras in je tuin afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil, logistieke taken bij verenigingen en lokale besturen, …
Wijk-werkers zijn werkzoekenden die moeilijk werk vinden en waarvan de VDAB of OCMW vindt dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. VDAB en OCMW kunnen zo mensen tot het wijk-werken toe leiden in hun traject naar werk.

Wil je beroep doen op wijkwerk voor een klus? Of heb je interesse om zelf klussen uit te voeren?  Kom zeker langs op één van de onderstaande zitdagen. Om je nog beter en vlotter te kunnen helpen, willen wij je vragen om vooraf een afspraak te maken. Je kan dat het beste doen door te bellen naar het GSM-nummer dat vermeld staat bij de zitdag van je keuze.

Waar

Vanaf 09.12.2019


Locatie Sociaal huis, Kerkstraat 7: iedere woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.30 uur
Martine Bral
GSM:  0476 86 06 23
Email: martine.vdab@welzijnsband.be